Peniophora proxima

Peniophora proxima.

Peniophora proxima Bres.
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен и се разширява дифузно върху субстрата, с дебелина до 0.5 mm, хименофорът е червеникаво-розов, краищата се отделят.

Микроскопични структури Състои се от многобройни инкрустрирани лампроцистидии, с размери 15-40 x 5-7 μm; глеоцистидии с цилиндрична до вретеновидна форма, тънкостенни; базидиоспори елипсовидни, с размери (8-) 9-14 x 6-7 μm.

Mестообитание Следва разпространението на чемширите (Buxus). По отношение на субстратната специфика, този вид има афинитет към един-единствен домакин – Buxus sempervirens. Много интересен вид.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora proxima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Май, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>