Peniophora quercina

Peniophora quercina.

Peniophora quercina (Pers.) Cooke
семейство Peniophoraceae

У нас Няма име.

По света Corticie du chêne (френски), Eichen-Zystidenrindenpilz (немски), Пениофора дубовая (руски).

Плодно тяло Базидиомът е ресупинатен, хименофорът е с лилав или синкаво-кафяв цвят, закрепва се за субстрата, но краищата бързо се отлепват и се свиват.

Микроскопични структури Състои се от многобройни, остри (конусовидни) лампроцистидии, инкрустрирани в апикалната част, с размери 40-60 x 10-15 μm; базидиоспори алантоидни, с размери 8-12 x 3-4 μm.

Mестообитание Появява се върху паднали клони и дървета на дъбове (Quercus spp.). Този вид предизвиква интензивно бяло гниене и е потенциален декомпозитор на дърво в дъбовите и буковите гори. Много чест и широко разпространен вид.

Текста подготви Анета Ламбевска.

Peniophora quercina.

Peniophora quercina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peniophora quercina.

Peniophora quercina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peniophora quercina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Декември, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>