Peziza lobulata

Peziza lobulata има виолетов химений.

Peziza lobulata (Velen.) Svrček
семейство Pezizaceae

синоним Peziza pseudoviolacea Donadini, Plicaria lobulata Velen.

У нас Няма име.

Местообитание В стари огнища или пожарища върху почва или изгоряла дървесина. Плододава от пролетта до есента.

*Сниманите гъби са определени от Моника Славова след анализ на микроскопичните структури.

 

Peziza lobulata. Връхчетата на парафизите са разширени, извити и изпълнени с виолетово-кафеникав пигмент.

Peziza lobulata. Спорите са елипсовидни, гладки и в тях не се забелязват мастни капки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юни, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>