Peziza phyllogena

Peziza phyllogena.

Peziza phyllogena Cooke
семейство Pezizaceae

синоним Peziza badioconfusa Korf

У нас Няма име.

По света Rötlicher Becherling (немски).

Местообитание В широколистни гори. Плододава върху почва или гниеща дървесина, поединично или на групи. Среща се през пролетта (април, май).

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

 

Peziza phyllogena.

Peziza phyllogena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza phyllogena.

Peziza phyllogena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza phyllogena.

Peziza phyllogena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza phyllogena. Спори.

Peziza phyllogena. Брадавичестата орнаментация е оцветена.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Януари, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>