Peziza saniosa

Peziza saniosa.

Peziza saniosa Schrad.
семейство Pezizaceae

У нас Няма име.

Местообитание Широколистни гори, където расте върху богата на хумус почва. Плододава през лятото поединично или на групи.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Неизвестна ядливост.

 

 

Peziza saniosa. Отделянето на капка син сок след убождане е важен белег за определяне на вида.

Peziza saniosa. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Peziza saniosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Долната повърхност на Peziza saniosa. Пънче отсъства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Peziza saniosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>