Peziza saniosa

Peziza saniosa.

Peziza saniosa Schrader
семейство Pezizaceae

У нас Няма име.

По света Blaumilchender Becherling (немски).

Местообитание Широколистни гори, където расте върху богата на хумус почва. Плододава през лятото, поединично или на групи. Често срещан вид, но се забелязва трудно.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Уязвим“ (VU). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неизвестна ядливост.

Сходни видове Синият латекс, който се отделя при убождане с достатъчно остър връх, е сигурен белег за определяне на този вид. Други аскомицети със синкаво-виолетови цветове нямат такава способност.

Ionopezia gerardii има по-дребни плодни тела и спори с вретеновидна форма.

Peziza saniosa. При убождане се отделя капка син латекс.

Peziza saniosa. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Peziza saniosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Долната повърхност на Peziza saniosa. Пънче отсъства.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Peziza saniosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Peziza saniosa.

Спори на Peziza saniosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Юли, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>