Phaeoclavulina decurrens

Phaeoclavulina decurrens.

Phaeoclavulina decurrens (Pers.) J.H. Petersen
семейство Gomphaceae

синоним Ramaria decurrens (Pers.) R.H. Petersen

У нас Няма име.

По света Ochre coral (английски), Clavaire dressée, Ramaire droite (френски), Sparrige Koralle (немски).

Споров прашец Цветът е охреножълт.

Местообитание Широколистни гори. Видът е сапротроф и расте на места с разпиляна гниеща растителна материя. Плодното тяло видимо израства от земята, но в основата си образува мрежа от бели ризоморфи, вплетени в субстрата. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Phaeoclavulina decurrens е един вид от цяла група сапротрофни, немикоризни коралки. Доскоро Phaeoclavulina се смяташе за част от големия род Ramaria, който включва микоризни и немикоризни видове. Характерно за Phaeoclavulina са спорите покрити с шипчета. Някои видове са Phaeoclavulina abietina, Phaeoclavulina eumorpha, Phaeoclavulina flaccida, Phaeoclavulina myceliosa и Phaeoclavulina ochracea.

Phaeoclavulina decurrens.

Phaeoclavulina decurrens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>