Листовидна тремела

Phaeotremella foliacea.

Phaeotremella foliacea (Pers.) Wedin, J.C. Zamora & Millanes
семейство Tremellaceae

синоним Tremella foliacea Pers.

У нас Листовидна тремела.

По света Leafy brain fungus (английски), Blattartiger Zitterling (немски), Дрожалка листоватая (руски).

Местообитание В гори върху мъртва дървесина. Смята се, че е паразит на различни видове дървесни гъби Stereum. Плододава поединично или на групи. Възможно е да се намери целогодишно.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове На тази страница видът Phaeotremella foliacea е представен в широк смисъл. Наскоро Spirin и колегия потвърдиха, че е комплекс от няколко близки вида. Видовете назовани за Европа са три. Phaeotremella fimbriata е вид с малки, тъмни и почерняващи с времето плодни тела. Расте със Stereum rugosum върху широколистни дървета (бяла елша и леска) във влажни местообитания. Истинският Phaeotremella foliacea всъщност расте единствено върху иглолистна дървесина със Stereum sanguinolentum. Потъмнява, но не почернява. Phaeotremella frondosa е името на вида наблюдаван върху дървесина от разнообразни широколистни дървета в асоциация с различни видове Stereum, включително S. rugosum. Има сравнително едри и светли плодни тела, но потъмнява и почернява. Различаването на Ph. fimbriata от Ph. frondosa може да се окаже трудно без сравнение на микроскопичните белези. (Източник: Studies in the Phaeotremella foliacea group (Tremellomycetes, Basidiomycota), V. Spirin, V. Malysheva, A. M. Yurkov, O. Miettinen, Mycological Progress, 2018)

Не бива да се бърка с Юдиното ухо (Auricularia auricula-judae), чийто плодни тела обикновено имат по-проста, уховидна форма и нямат толкова силно накъдрени ръбове. При тях лесно се разграничават горна от долна (спорообразуваща) повърхности.

Phaeotremella foliacea.

Phaeotremella foliacea. Старо и изсушено плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Януари, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>