Phellinus hartigii

Phellinus hartigii.

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
семейство Hymenochaetaceae

У нас Няма име.

По света Polypore du sapin, Phellin de Hartig (френски), Tannen-Feuerschwamm (немски), Трутовик Гартига (руски).

Местообитание В иглолистни гори върху стволове на ела (Abies), смърч (Picea) и бор (Pinus). Развива се върху живи дървета и върху паднали трупи. Плодните тела са многогодишни. Вид разпространен в планински райони.

Коментар Неядлива гъба.

 

Phellinus hartigii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Ноември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>