Phellinus hartigii

Phellinus hartigii.

Phellinus hartigii (Allesch. & Schnabl) Pat.
семейство Hymenochaetaceae

У нас Няма име.

По света Polypore du sapin, Phellin de Hartig (френски), Tannen-Feuerschwamm (немски), Трутовик Гартига (руски).

Местообитание В иглолистни гори върху стволове на ела (Abies), смърч (Picea) и бор (Pinus). Развива се върху живи дървета и върху паднали трупи. Плодните тела са обикновено единични, рядко на малки групи, и са многогодишни. Вид разпространен в планински райони.

Коментар Неядлива гъба.

Phellinus hartigii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Ноември, 2019 г.

Върни до горе