Phellinus torulosus

Phellinus torulosus. Върху горната повърхност често се разраства мъх.

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin
семейство Hymenochaetaceae

синоним Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner & M. Fisch.

У нас Няма име.

По света Tufted bracket (английски), Polypore rouillé (френски), Rotporiger Feuerschwamm (немски), Феллинус бугристый (руски).

Местообитание Върху стволове и пънове на различни широколистни дървета. Плодните тела се срещат целогодишно, но се образуват през лятото. Разпространен в южна Европа.

 

Phellinus torulosus.

Phellinus torulosus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Май, 2015

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>