Phellinus tremulae

Phellinus tremulae.

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P. N. Borisov
семейство Hymenochaetaceae

У нас Няма име.

По света Aspen bracket (английски), Phellin du tremble (френски), Espenfeuerschwamm (немски).

Местообитание В гори върху тополи (Populus), най-често трепетлика (P. tremula). Развива се като паразит върху стволовете на живи дървета и типично плододава от наранени места. Плодните тела се появяват поединично или на малки групи и са многогодишни.

Коментар Неядлива гъба.

Phellinus tremulae.

Phellinus tremulae.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Ноември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>