Phellodon niger

Phellodon niger.

Phellodon niger (Fr.) P. Karst.
семейство Bankeraceae

синоним Hydnum nigrum Fr.

У нас Няма име.

По света Black tooth (английски), Hydne noir (френски), Schwarzer Korkstacheling (немски), Феллодон чёрныйЕжовик чёрный (руски).

Местообитание Иглолистни и широколистни гори в планини и низини. Образува микориза с различни дървета, като бор (Pinus), смърч (Picea), бук (Fagus), дъб (Quercus) и други. Плододава върху почва и често обгръща клечки и растителност в съседство. Среща се поединичино или на групи. Когато расте на групи, отделните шапки се подреждат една върху друга. Видът е широко разпространен в Европа, но у нас изглежда рядък. Сезон – лято и есен.

Фактът, че един микоризен вид се намира в толкова различни местообитания създава впечатление у някои автори, че P. niger може би представялва комплекс от няколко вида.

*Сниманите екземпляри са от стара смърчово-елова гора в западните Родопи, в която има концентрация от видове Phellodon, Sarcodon, Hydnellum и Albatrellus.

Коментар Неядлива гъба.

Phellodon niger.

Phellodon niger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon niger. Месото е черно и жилаво.

Phellodon niger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon niger.

Phellodon niger. Синьо-зелена реакция с калиева основа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon niger.

Phellodon niger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Януари, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>