Phellodon violascens

Phellodon violascens.

Phellodon violascens (Alb. & Schwein.) A.M. Ainsw.
семейство Bankeraceae

синоними Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar, Bankera cinerea (Bulliard) Rauschert, Sarcodon violascens (Alb. & Schwein.) Quél.

У нас Няма име.

По света Spruce tooth (английски), Hydne cendré (френски), Violettlicher Weißsporstacheling (немски), Банкера фиолетовая (руски).

Шапка Изпъкнала, плоска или плитко фуниевидна, неравномерна, нагъната или разделена на дялове. Сиво-кафеникава, по-светла по периферията. Повърхността е неравна и груба с образуването на надигнати едри люспи, но понякога е почти гладка. Ръбът е задебелен или тънък, слабо подвит до изправен и често има вълновиден ход. Диаметър до 8 cm.

Иглички Бели до светлосиви. Умерено гъсти, плитки и слабо спускащи се по пънчето.

Пънче Често с неправилна форма и нередовен размер, в някои случаи дори разклоняващо се. Кафеникаво. С гладка или нацепена повърхност.

Месо Светлобежово, по-тъмно до кафеникаво в долната част на пънчето. Няма ясна зонираност. Плътно и трошливо. При счупване се вижда жилковидна структура на месото. Има странна, ароматна миризма и неопределен вкус. Реакцията с калиева основа (KOH) е зелена.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 4.5-5.5 x 4-4.5 μm и покрити с орнаментация от шипчета (по Breitenbach & Kränzlin).

Местообитание Стари смърчови гори (Picea) в планините. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид. Разпространен е в северна и централна Европа и е включен в червените списъци на няколко страни.

*Снимките на тази страница показват едно находище на влажно и усойно място под смърч в Рила (район на х. Мальовица).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Други видове Phellodon от иглолистните гори са по-тъмно оцветени (Phellodon niger, Phellodon connatus) или имат ясно изразени зони по шапката (Phellodon tomentosus).

Phellodon violascens доскоро се поставяше в род Bankera, заедно с още един европейски вид – Phellodon fuligineoalba (синоним Bankera fuligineoalba), но Baird et al. са установили на базата на молекулярно изследване, че няма причина Bankera и Phellodon да са отделни родове (Източник: Stipitate hydnoid fungi of the temperate southeastern United States, R. Baird, L. E. Wallace, G. Baker, M. Scruggs, Fungal Diversity, 2013). P. fuligineoalba расте в стари бялборови гори и има кафява шапка със светъл ръб, по която често прилепват борови иглички и шума. Този вид е също рядък.

Има мнения, че в Европа популациите на определени видове от родовете Phellodon, Sarcodon и Hydnellum намаляват и дори са заплашени от изчезване.

Текста подготви П. Неделев.

Phellodon violascens.

Phellodon violascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon violascens.

Phellodon violascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phellodon violascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 24 Април, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>