Phellodon violascens

Phellodon violascens.

Phellodon violascens (Alb. & Schwein.) A.M. Ainsw.
семейство Bankeraceae

синоними Bankera violascens (Alb. & Schwein.) Pouzar, Bankera cinerea (Bulliard) Rauschert, Sarcodon violascens (Alb. & Schwein.) Quél.

У нас Няма име.

По света Spruce tooth (английски), Hydne cendré (френски), Violettlicher Weißsporstacheling (немски), Банкера фиолетовая (руски).

Шапка Изпъкнала, плоска или плитко фуниевидна, неравномерна, нагъната или разделена на дялове. Сиво-кафеникава, по-светла по периферията. Повърхността е неравна и груба с образуването на надигнати едри люспи, но понякога е почти гладка. Ръбът е задебелен или тънък, слабо подвит до изправен и често има вълновиден ход. Диаметър до 8 cm.

Иглички Бели до светлосиви. Умерено гъсти, плитки и слабо спускащи се по пънчето.

Пънче Често с неправилна форма и нередовен размер, в някои случаи дори разклоняващо се. Кафеникаво. С гладка или нацепена повърхност.

Месо Светлобежово, по-тъмно до кафеникаво в долната част на пънчето. Няма ясна зонираност. Плътно и трошливо. При счупване се вижда жилковидна структура на месото. Има странна, ароматна миризма и неопределен вкус. Реакцията с калиева основа (KOH) е зелена.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 4.5-5.5 x 4-4.5 μm и покрити с орнаментация от шипчета (по Breitenbach & Kränzlin).

Местообитание Стари смърчови гори (Picea) в планините. Плододава поединично или на групи през есента. Рядък вид. Разпространен е в северна и централна Европа и е включен в червените списъци на няколко страни.

*Снимките на тази страница са на находка от Рила (района на х. Мальовица) на влажно и усойно място под смърч, септември 2019 г.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Други видове Phellodon от иглолистните гори са по-тъмно оцветени (Phellodon niger, Phellodon connatus) или имат ясно изразени зони по шапката (Phellodon tomentosus).

Phellodon violascens доскоро се поставяше в род Bankera, заедно с още един европейски вид – Phellodon fuligineoalba (синоним Bankera fuligineoalba), но Baird et al. са установили на базата на молекулярно изследване, че няма причина Bankera и Phellodon да са отделни родове (Източник: Stipitate hydnoid fungi of the temperate southeastern United States, R. Baird, L. E. Wallace, G. Baker, M. Scruggs, Fungal Diversity, 2013). Ph. fuligineoalba расте в стари бялборови гори и има кафява шапка със светъл ръб, по която често прилепват борови иглички и шума. Този вид е също рядък.

В Европа има мнения, че популациите на определени видове от родовете Phellodon, Sarcodon и Hydnellum намаляват и дори са заплашени от изчезване.

Текста подготви П. Неделев.

Phellodon violascens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>