Phlebia tremellosa

Phlebia tremellosa.

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.
семейство Meruliaceae

синоним Merulius tremellosus Schrad.

У нас Няма име.

По света Trembling Merulius (английски), Mérule tremblante (френски), Gallertfleischiger Fältling (немски), Мерулиус дрожащий (руски).

Местообитание В гори върху гниеща дървесина на широколистни и иглолистни дървета. Плодните тела са единични или множество слети помежду си. Най-често се открива през есента до началото на зимата, но може да плододава до пролетта. Често срещан и широко разпространен вид.

Коментар Неядлива гъба.

Phlebia tremellosa.

Phlebia tremellosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phlebia tremellosa.

Phlebia tremellosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phlebia tremellosa.

Phlebia tremellosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Януари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>