Огнена люспеница

Pholiota flammans.

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.
семейство Strophariaceae

У нас Огнена люспеница.

По света Flaming scalycap (английски), Pholiote incandescente (френски), Feuerschüppling (немски), Чешуйчатка огненная (руски).

Шапка С диаметър от 3 до 8 cm. Отначало е полукръгла, после изпъкнала, постепенно става по-плоска. Младите плодни тела са яркожълти, после – оранжевожълти. Повърхността е почти суха, покрита с жълти, триъгълни, някои изправени, други прилепнали люспици, разположени в почти концентрични кръгове. При най-младите плодни тела е запазено частичното покривало или остатъци от него.

Ламели Гъсти, прикрепени към пънчето. Отначало са яркожълти. Потъмняват до канеленокафяви след узряването и отделянето на спорите.

Пънче С височина 5-12 cm и дебелина до 1 cm. Цилиндрично или закривено, плътно, здраво свързано към субстрата (мъртвото дърво). Жълто до оранжевожълто, сухо. След разкъсването си частичното покривало оставя слабо забележима пръстеновидна зона. Над тази зона пънчено е гладко, под нея – покрито с жълти люспици.

Месо Тънко, плътно. Цветът му е жълт и не се променя при нараняване. Няма специфична миризма, вкусът е горчив.

Спори Споровият отпечатък е ръждивокафяв. Спорите са гладки, елиптични до обли, с размери 3-5 х 2-3 μm.

Местообитание Върху мъртва и гниеща иглолистна дървесина (пънове, паднали дървета, корени). Среща се както на малки групи, така и поединично. Появява се юли – октомври.

Годност за ядене Неядлива поради неприятно горчивия вкус. (Източници: №5,7,9. В интернет: Messiah.edu, First-nature.com, Грибы Калужской области).

Сходни видове Може да бъде сбъркана с Pholiota squarrosa (Четинеста люспеница), която обикновено образува големи туфи в основата на живи широколистни или иглолистни дървета и цветът й е не така ярко жълт.  В известна степен Pholiota aurivella e също  подобна на P. flammans, но предпочита мъртви широколистни дървета. Обикновено шапката й е покрита с дебел слой слуз, особено във влажно време. При по-внимателно разглеждане могат лесно да бъдат различени една от друга.    

Текста изготви А. Грозданов.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Pholiota flammans. Шапките са сухи и покрити с жълти, триъгълни люспи.

Pholiota flammans. Ламелите са жълти и гъсти. След това потъмняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiota flammans.

Pholiota flammans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiota flammans.

Pholiota flammans.

Pholiota flammans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiota flammans.

Pholiota flammans. Гъбата расте върху мъртва иглолистна дървесина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 13 Септември, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>