Огнена люспеница

Pholiota flammans.

Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm.
семейство Strophariaceae

У нас Огнена люспеница.

По света Feuerschüppling (немски), Чешуйчатка огненная (руски).

Шапка С диаметър от 3 до 8 cm. Отначало е полукръгла, после изпъкнала, постепенно става по-плоска. Младите плодни тела са яркожълти, после – оранжевожълти. Повърхността е почти суха, покрита с жълти, триъгълни, някои изправени, други прилепнали люспици, разположени в почти концентрични кръгове. При най-младите плодни тела е запазено частичното покривало или остатъци от него.

Ламели Гъсти, прикрепени към пънчето. Отначало са яркожълти. Потъмняват до канеленокафяви след узряването и отделянето на спорите.

Пънче С височина 5-12 cm и дебелина до 1 cm. Цилиндрично или закривено, плътно, здраво свързано към субстрата (мъртвото дърво). Жълто до оранжевожълто, сухо. След разкъсването си частичното покривало оставя слабо забележима пръстеновидна зона. Над тази зона пънчено е гладко, под нея – покрито с жълти люспици.

Месо Тънко, плътно. Цветът му е жълт и не се променя при нараняване. Няма специфична миризма, вкусът е горчив.

Спори Споровият отпечатък е ръждивокафяв. Спорите са гладки, елиптични до обли, с размери 3-5 х 2-3 μm.

Местообитание Върху мъртва и гниеща иглолистна дървесина (пънове, паднали дървета, корени). Среща се както на малки групи, така и поединично. Появява се юли – октомври.

Годност за ядене Неядлива поради неприятно горчивия вкус. (Източници: №5,7,9. В интернет: Messiah.edu, First-nature.com, Грибы Калужской области).

Сходни видове Може да бъде сбъркана с Pholiota squarrosa (Четинеста люспеница), която обикновено образува големи туфи в основата на живи широколистни или иглолистни дървета и цветът й е не така ярко жълт.  В известна степен Pholiota aurivella e също  подобна на P. flammans, но предпочита мъртви широколистни дървета. Обикновено шапката й е покрита с дебел слой слуз, особено във влажно време. При по-внимателно разглеждане могат лесно да бъдат различени една от друга.    

Текста изготви А. Грозданов.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Pholiota flammans. Шапките са сухи и покрити с жълти, триъгълни люспи.

Pholiota flammans. Ламелите са жълти и гъсти. След това потъмняват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiota flammans.

Pholiota flammans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiota flammans.

Pholiota flammans. Гъбата расте върху мъртва иглолистна дървесина.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Септември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>