Фолиотина

Pholiotina sp.

Pholiotina Fayod
семейство Bolbitiaceae

У нас Фолиотина.

Pholiotina е малък род базидиеви гъби. Принадлежи към семейство Bolbitiaceae и е близък до родовете Bolbitius, Conocybe и Descolea. Някои източници приравняват Pholiotina с Conocybe, докато други ги поддържат отделни. Вероятно бъдещи филогенетични изследвания ще дефинират границите между тези родове.

Повечето видове Pholiotina имат малки плодни тела с кафеникави шапки, охренокафяви или кафяви ламели и отделят ръждивокафяв споров прашец. Месото е тънко и крехко, а пънчетата са тънки и удължени. При някои се образува нежен пръстен, който стои сравнително ниско или отдалечен от шапката. Този пръстен може да е набразден или не. Други видове не образуват пръстени и разграничаването им от Conocybe става трудно.

Нито един от тези видове не може да се счита годен за ядене. Един от тях, Pholiotina rugosa (синоним Conocybe filaris), дори се е прочул със съдържанието си на аматоксини, което го прави потенциално смъртоносно отровна гъба. Аматоксини се съдържат и във видове мухоморки като Amanita phalloides (Зелена мухоморка) и отровни сърнелки като Lepiota subincarnata.

Гъбите в тази група са сапротрофи и се срещат на хумусни почви. Откриват се в паркове, градини, речни корита и в гори сред гниеща шума, но също на места с изхвърлени растителни отпадъци.

Видове: Pholiotina aporosPholiotina arrhenii, Pholiotina brunnea, Pholiotina rugosa, Pholiotina teneroides, Pholiotina velata, Pholiotina vestita и други. За точното определяне на тези видове е нужен преглед на микроскопичните структури.

Текста подготви П. Неделев.

Pholiotina sp.

Pholiotina sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiotina sp.

Pholiotina sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pholiotina sp.

Pholiotina sp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 8 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>