Phylloporia ribis

Phylloporia ribis.

Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden
семейство Hymenochaetaceae

синоними Polyporus ribis (Schumach.) Fr., Phellinus ribis (Schumach.) Quél.

У нас Няма име.

По света Phellin du groseillier (френски), Strauchporling, Stachelbeer-Feuerschwamm (немски), Смородиновая губка (руски).

Местообитание Широколистни гори и храсталаци. Паразитира върху живи стволове на френско грозде (Ribes), чашкодрян (Euonymus), глог (Crataegus), но и на разнообразни други широколистни дървета и храсти. Плодните тела са единични или на групи, често сраснали помежду си, разположени около основата на дървото и се срещат целогодишно.

Коментар Неядлива гъба.

Phylloporia ribis.

Phylloporia ribis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylloporia ribis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 22 Януари, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>