Phylloscypha boltonii

Phylloscypha boltonii.

Phylloscypha boltonii (Quél.) Van Vooren & Hairaud
семейство Pezizaceae

синоним Peziza boltonii Quél.

У нас Няма име.

По света Grauvioletter Becherling (немски).

Местообитание Върху песъчлива почва на открити места. Плододава през есента и началото на зимата.

*М. Славова намира екземплярите от снимките на 11.12.2014 г. върху строителни отпадъци в центъра на гр. София. Определени са след анализ на микроскопичните структури.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. „A contribution to thе Bulgarian larger ascomycetes“ – Дванадесета научна конференция „Екологията – начин на мислене“, 1 ноември, 2020 г., Пловдив.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Phylloscypha boltonii.

Phylloscypha boltonii. Аскуси и парафизи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phylloscypha boltonii. Спорите имат брадавичеста орнаментация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>