Бохемски трюфел

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert s. l.
семейство Sclerodermataceae

синоним Pisolithus arenarius Alb. & Schwein.

У нас Бохемски трюфел.

По света Bohemian truffle, Dyeball (английски), Pisolithe du teinturier (френски), Gemeine Erbsenstreuling, Böhmische Trüffel (немски), Пизолитус красильный (руски).

Местообитание Разнообразни местообитания: редки широколистни и иглолистни гори, паркове, запустяли ниви, край пътища, сред дюни и песъчливи места. Видът е микоризен и живее в симбиоза с различни дървета и храсти. Среща се предимно в низините и предпочита топли, светли и сухи места. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

А. Грозданов и П. Неделев намират P. arhizus в близост до с. Каменица, Благоевградска област. Намерени са няколко плодни тела растящи върху почва на открито, встрани от храсталак на пърнар. (23 октомври 2011 г.)

Е. Нанкова намира вида многократно в парк Кенана в гр. Хасково, както и около дървета на централни улици в града. Една находка е от Смолянски минерални бани. По нейни сведения може да се открие през месеците май, юли, август, септември и октомври.

М. Гьошева и Р. Цонев обявяват първа находка на вида от Дунавската равнина в сухо пасище в м. Ицово Бранище. (9 ноември 2015 г.) (New records of rare and threatened larger fungi from Middle Danube Plain, Bulgaria, M. M. Gyosheva & R. T. Tzonev, Annual of Sofia University, Faculty of Biology, Book 2 – Botany, 100, 2016)

М. Славова съобщава за P. arhizus от гора от кедър, корков дъб и листопадни дъбове при с. Микрево, Благоевградска област. (29 ноември 2015 г.)

П. Неделев намира самотно плодно тяло в ПП Врачански Балкан върху склон с ронлива, камениста почва до широколистна гора. (3 юни 2018 г.)

Е. Бъчварова съобщава за две находища:

„Мястото на намиране беше на доста бедни, каменисти почви по път 37 (между Златица и Панагюрски Колонии). Наблизо има река която образува дере. Гъбите които видяхме избиваха от чакъла който изглеждаше сякаш е насипан върху почвата. В непосредствена близост имаше борова горичка и няколко поляни до пътя на които намерихме няколко полски печурки. Около борчетата намерихме няколко стари масловки. За съжаление плодните тела бяха прекалено стари а ние не сме майстори гъбари и не можахме да ги идентифицираме.“ (19 юни 2021 г.)

„На един от излетите ни намерихме още едно голямо находище – на 15 август 2021 г. в непосредствена близост до завод Аурубис, отново върху песъчливи почви. Плодните тела бяха много стари, растяха под брези. Предполагам е възможно видът да е в микориза с тях?“

К. Танков и П. Неделев срещат единичен екземпляр под храстовидни дъбове на сухо, слънчево място в гората при с. Равна, област Монтана. (15 юни 2022 г.)

П. Неделев намира множество екземпляри върху гол, каменист склон в близост до млади брези и борове в дефилето на р. Искър при с. Зли дол. (13 юли 2022 г.)

Б. Банков намира група от P. arhizus в корените на обикновен (сладък) кестен, на сухо, слънчево място в двор в промишлината зона на гр. Плевен, н.в. 104 м. (22 юли 2022 г.)

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите в България с категория „Почти застрашен“ (NT). (Red List of fungi in Bulgaria, M. M. Gyosheva, C. M. Denchev, E. G. Dimitrova, B. Assyov, R. D. Petrova & G. T. Stoichev, Mycologia Balcanica 3, 2006)

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Съвременни филогенетични молекулярни изследвания са показали съществуване на поне четири вида Pisolithus в Европа: Pisolithus arhizus, Pisolithus tinctorius, Pisolithus capsulifer и Pisolithus calongei. Засега единствено P. calongei може да се определи на терен, по това че се асоциира с цистуси (Cistus) в средиземноморски хабитати. Разграничаването на другите европейски видове по външни белези изглежда практически невъзможно. Характеристиките на тези видове предстоят да се изяснят.

Находките показани на тази страница не са проверени молекулярно и вероятно представляват отделни видове. Тук P. arhizus е представен в широк смисъл.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus). При срез се вижда глеба съставена от отделни клетки подобни на зрънца.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus). Младо плодно тяло.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфели (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфели (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфели (Pisolithus arhizus).

Едно местообитание на Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Ноември, 2022 г.

Върни до горе

5 коментара Бохемски трюфел

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>