Бохемски трюфел

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Pisolithus arhizus (Scop.) Rauschert s. l.
семейство Sclerodermataceae

синоним Pisolithus arenarius Alb. & Schwein.

У нас Бохемски трюфел.

По света Bohemian truffle, Dyeball (английски), Pisolithe du teinturier (френски), Gemeine Erbsenstreuling, Böhmische Trüffel (немски), Пизолитус красильный (руски).

Местообитание Разнообразни местообитания: редки широколистни и иглолистни гори, паркове, запустяли ниви, край пътища, сред дюни и песъчливи места. Видът е микоризен и живее в симбиоза с различни дървета и храсти. Среща се предимно в низините и предпочита топли, светли и сухи места. Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

А. Грозданов и П. Неделев намират P. arhizus в близост до с. Каменица, Благоевградска област. Намерени са няколко плодни тела растящи върху почва на открито, встрани от храсталак на пърнар. (23 октомври 2011 г.)

Е. Нанкова намира вида многократно в парк Кенана в гр. Хасково, както и около дървета на централни улици в града. Една находка е от Смолянски минерални бани. По нейни сведения може да се открие през месеците май, юли, август, септември и октомври.

Сниманите от М. Славова екземпляри са намерени в Струмска долина в района на с. Микрево в гора от кедри, корков дъб и други видове дъб. (29 ноември 2015 г.)

П. Неделев намира самотно плодно тяло в ПП Врачански Балкан върху склон с ронлива, камениста почва до широколистна гора. (3 юни 2018 г.)

Е. Бъчварова съобщава за две находища:

„Мястото на намиране беше на доста бедни, каменисти почви по път 37 (между Златица и Панагюрски Колонии). Наблизо има река която образува дере. Гъбите които видяхме избиваха от чакъла който изглеждаше сякаш е насипан върху почвата. В непосредствена близост имаше борова горичка и няколко поляни до пътя на които намерихме няколко полски печурки. Около борчетата намерихме няколко стари масловки. За съжаление плодните тела бяха прекалено стари а ние не сме майстори гъбари и не можахме да ги идентифицираме.“ (19 юни 2021 г.)

„На един от излетите ни намерихме още едно голямо находище – на 15 август 2021 г. в непосредствена близост до завод Аурубис, отново върху песъчливи почви. Плодните тела бяха много стари, растяха под брези. Предполагам е възможно видът да е в микориза с тях?“

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Почти застрашен“ (NT).

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Съвременни филогенетични молекулярни изследвания са показали съществуване на поне четири вида Pisolithus в Европа: Pisolithus arhizus, Pisolithus tinctorius, Pisolithus capsulifer и Pisolithus calongei. Засега единствено P. calongei може да се определи на терен, по това че се асоциира с цистуси (Cistus) в средиземноморски хабитати. Разграничаването на другите европейски видове по външни белези изглежда практически невъзможно. Характеристиките на тези видове предстоят да се доизяснят.

Находките показани на тази страница не са проверени молекулярно и вероятно представляват отделни видове. Тук P. arhizus е представен в широк смисъл.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus). При срез се вижда глеба съставена от отделни клетки подобни на зрънца.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus). Младо плодно тяло.

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфели (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бохемски трюфели (Pisolithus arhizus).

Бохемски трюфел (Pisolithus arhizus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Октомври, 2021 г.

Върни до горе

3 коментара Бохемски трюфел

Leave a Reply to Georgi Lamburov Cancel reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>