Обикновена пития

Pithya vulgaris.

Pithya vulgaris Fuckel
семейство Sarcoscyphaceae

У нас Обикновена пития.

Местообитание Върху опадали по земята клонки на ела (Abies), но вероятно и на други иглолистни дървета. Плододава на групи през зимата, включително и под сняг. Плодните тела обикновено се откриват по време на снеготопенето.

 

 

 

Pithya vulgaris.

Pithya vulgaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Януари, 2016 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>