Plectania rhytidia

Plectania rhytidia.

Plectania rhytidia (Berk.) Nannf. & Korf
семейство Sarcosomataceae

синоними Urnula rhytidia (Berk.) Cooke, Sarcosoma rhytidium (Berk.) Le Gal, Peziza rhytidia Berk.

У нас Няма име.

Плодно тяло (апотеций) Достига до 25 mm в диаметър. При младите плодни тела формата е полукълбовидна с малък отвор, по късно този отвор се разширява и формата става чашковидна, но никога не се отваря напълно, за да добие паничковидна форма, както при гъби от род Peziza. Ръбчето е удебелено от вътрешната страна и често нацепено. Спороносната повърхност (вътрешната част на купичката) е черна и гладка, а външната повърхност е също черна, с вертикални гънки като ребра, които започват от основата на чашката и стигат почти до ръба. Понякога има късо краче, което често е скрито в хифите на субикулума. Месото е желатинозно и плътно, черно или маслиненозелено. Без миризма. Споровият прашец е с мръснобял цвят.

Микроскопични структури Спорите са безцветни, асиметрични, фронтално погледнати са елипсовидни, но всъщност от едната страна са по-плоски, докато от другата, по-изпъкнала страна са орнаментирани с почти успоредни стрии (рядко разклонени), между 6 до 9 на брой за спора. Размери на спорите: Me = 25.2 × 12.2 µm; Q = 2.1.

Местообитание Расте върху клонки или заровени тънки разклонения на корените на различни растения, най-често на евкалипти (Eucalyptus), но в литературата се цитират колекции, намерени в гори от корков дъб (Quercus suber), каменен дъб (Quercus ilex), сладък кестен (Castanea sativa), пирен (Erica) и цистус (Cistus). У нас е намерена в смесена горичка от кедър (Cedrus sp.) и цер (Quercus cerris), като само предполагаме, че клонките, върху които беше пораснала, са дъбови.

Текста подготви М. Славова.

*Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Plectania rhytidia.

Plectania rhytidia. Срез на плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plectania rhytidia.

Plectania rhytidia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>