Pluteus fenzlii

Pluteus fenzlii.

Pluteus fenzlii (Schulzer) Corriol & P.-A. Moreau
семейство Pluteaceae

У нас Няма име.

По света Plutée annelée (френски), Плютей Фенцля (руски).

Шапка Отначало звънчевидна или полукълбовидна, после изпъкнала до плоска, с ниска гърбица в центъра. Яркожълта. Понякога центърът е кафеникав, а ръбът по-светъл. Като старее избледнява до белезникава. Повърхността е влакнесто-люспеста и суха. Ръбът е изправен. Диаметър до 7 cm.

Ламели Отначало бели и с жълта пигментация по ръбовете, накрая розови. Гъсти и сбоводни от пънчето.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Разделено на две части от пръстен. Горната част е белезникава до бледожълта. Долната част е покрита с жълти до кафеникави влакна и люспи. Пръстенът е жълт, влакнест, тънък и тесен, разположен в средната част на пънчето или близо до основата. При по-стари екземпляри следи от него се намират трудно или остава като пръстенна зона. Основата е покрита с белезникави нишки. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, с жълта ивица под повърхността на шапката. Плътно и твърдо в началото и крехко с напредване на възрастта. Миризмата е неопределена. Вкусът е приятен, сладникав.

Спори Споровият прашец е розов. Спорите са широко елипсовидни до яйцевидни, с размер 5–8
× 4–6 μm. Malysheva отбелязва, че размерът показва значителни вариации дори в един сбор.

Местообитание Широколистни гори в хълмисти райони на неголяма надморска височина. Плододава върху гниещи дънери на дървета, сред които дъбове (Quercus), габър (Carpinus betulus), бук (Fagus sylvatica), трепетлика (Populus tremula) и липи (Tilia). Намира се поединично, рядко на малки групи. Сезон – лято и есен. Рядък вид.

Pluteus fenzlii у нас е познат единствено от находище в Лудогорското плато открито от Д. Василев през 2018 г. Видът е наблюдаван да плододава върху повалени и почти напълно прогнили липови стволове в смесена широколистна гора през месеците май, юни и октомври.

Описан за първи път от територията на днешна Сърбия през 19-и век, този вид не е широко разпространен. Досега има малко на брой съобщения от страни в централна Европа като Унгария, Словакия и Полша, но също от Франция, Грузия, Русия (европейска част и Сибир) и Япония.

Статия за откриването на P. fenzlii в България и преоткриването на вида на Балканския полуостров след повече от 150 години: Pluteus fenzlii (Pluteaceae, Agaricales) Rediscovered in the Balkan Peninsula after over 150 Years Gap, B. Assyov, D. Dimitrov, Ecologia Balkanica, 2022.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Характерно за болшинството от видове в големия род Pluteus са плодни тела съставени от шапка и пънче, но без образуване на пръстен. Пръстен се наблюдава единствено при Pluteus fenzlii от всички познати европейски видове Pluteus, с едно изключение споменато по-долу.

Поради отсъствието на този вид от популярната литература е възможно любителите гъбари да объркат P. fenzlii с други по-известни видове Pluteus с жълти шапки. Всички те имат гладки пънчета и различна повърхност на шапката. Pluteus leoninus и Pluteus variabilicolor имат жълти шапки със зърниста повърхност. Pluteus chrysophaeus има жълто-зеленикава шапка с гладка или набръчкана, незърниста повърхност.

Pluteus aurantiorugosus обикновено има оранжево-червена шапка и гладко пънче, но италиански миколози откриха, че в редки случаи също може да образува структура като пръстен или пръстенна зона от оранжеви влакънца (P. aurantiorugosus var. aurantiovelatus).  (Източник: A new annulate Pluteus variety from Italy, A. Vizzini & E. Ercole, 2011, Mycologia)

В широколистни гори в югоизночната част на САЩ се намира редкият Pluteus mammillatus. Той също образува пръстен.

Текста подготви П. Неделев. В описанието на вида е използвана информация от следната научна статия:

  • Pluteus fenzlii (Agaricales, Pluteaceae) – taxonomy, ecology and distribution of a rare and iconic species, J. Holec, V. Kunca, H. Ševčíková, B. Dima, M. Kříž & T. Kučera, 2017, Sydowia 70.

Външни препратки към чуждестранни страници с допълнителна информация:

*Някои от снимките преди бяха публикувани на страницата на Pluteus leoninus.

Pluteus fenzlii. Шапката е влакнесто-люспеста.

Pluteus fenzlii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluteus fenzlii.

Pluteus fenzlii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pluteus fenzlii.

Pluteus fenzlii. Ламелите порозовяват.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пръстенът на Pluteus fenzlii.

Pluteus fenzlii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Януари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>