Жълто-кафяв подофацидиум

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum (Pers.) Kavina
семейство Dermateaceae

У нас Жълто-кафяв подофацидиум.

По света Braungelbes Linsenbecherchen (немски), Подофасидиум медово-жёлтый (руски).

Местообитание Иглолистни и смесени гори в планините. Плододава върху влажна почва сред гниещи иглички и мъхове. Плодните тела са на групи, често състоящи се от десетки индивиди. Сезон – лято и есен. Рядък вид.

*Мелания Гьошева, Райна Начева и Анета Ламбевска-Христова съобщават вида като нов за страната от находище в смърчова гора в западните Родопи сред мъх Plagiothecium denticulatum var. undulatum (24.8.2017). Публикацията с описание на вида: New data about macrofungal diversity in Bulgaria, M. Gyosheva, R. Natcheva, A. Lambevska-Hristova, Phytologia Balcanica 24(3), 2018.

*Показаните екземпляри на тази страница са различни находки от смърчови гори в планината Витоша. Тези на Моника Славова са определени с микроскоп.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Podophacidium xanthomelum се разпознава лесно по дисковидните плодни тела с жълтеникава спорообразуваща повърхност, кафява до кафяво-черна брадавичеста долна стерилна повърхност и триъгълни зъбци разположени по ръба. Плодните тела нямат пънчета и лежат върху субстрата.

В този род има описан още един вид – Podophacidium pulvinatum. Той има тъмноохрена спорообразуваща повърхност, по-светла стерилна повърхност и няма зъбци по ръба на плодното тяло. Описан е от Raitviir & Järv от южна Норвегия и расте върху гниещи листа. (Източник: Arcto-alpine Leotiales and Ostropales from the mountains of South Norway, A. Raitviir, H. Järv, Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Biology and Ecology, 1997)

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podophacidium xanthomelum. Едно плодно тяло е обърнато за да се види кафявата долна повърхност.

Podophacidium xanthomelum. Спорите са елипсовидни и съдържат мастни капки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Podophacidium xanthomelum.

Podophacidium xanthomelum. Едно местообитание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>