Кестеняв полипорус

Polyporus badius.

Polyporus badius (Pers.) Schwein.
семейство Polyporaceae

синоними Royoporus badius (Pers.) A.B. De, Polyporus durus (Timm) Kreisel

У нас Кестеняв полипорус, Червено-кафяв полипорус.

По света Black-footed polypore, Bay polypore (английски), Polypore bai (френски), Kastanienbrauner Stielporling (немски), Трутовик каштановый (руски).

Шапка Фуниевидна. Червеникаво-кафява, като плод на кестен, с по-тъмен център и по-светла периферия, потъмнява с времето. Гладка и лъскава. Ръбът е изправен, често с вълнообразен ход. Диаметър до 20 cm. Преживялите през няколко годишни сезона плодни тела могат да изглеждат съвсем различно от младите.

Тръбички Спорообразуващите структури са тръбички с дължина 0.5-2.5 mm, които завършват с бели пори, пожълтяващи с възрастта. Плътността на порите е 6-8 на mm, поради което не могат да бъдат видяни ясно без лупа. Тръбичките са низходящи по пънчето; здраво свързани – не могат да бъдат отделени от шапката и пънчето.

Пънче Разположено е централно или встрани от центъра; късо (1-4 cm) и дебело (0.5-1.5 cm). В основата почти винаги е черно, с кадифена повърхност.

Месо Бяло, тънко и жилаво. Миризмата му е приятна – на гъба. Вкусът е безличен.

Спори Цветът на споровия прашец е бял.

Местобитание Сапрофитна гъба. Среща се поединично или на групи върху гниещи стволове на широколистни дървета, понякога и върху живи дървата; предпочита влажни места. Появява се в късна пролет и образува спори до есента. На по-сухи места може да оцелее през всичките годишни сезони.

Коментар Неподходяща е за ядене поради жилавостта и твърдостта на месото. Сухите плодни тела, след лакиране, се ползват за декорация.

Сходни видове Може да бъде объркана с други видове Polyporus с тъмни пънчета. В широколистни, най-вече букови гори (Fagus), върху паднали на земята клонки, се срещат плодните тела на Polyporus varius (Чернокрак полипорус). Типичната му форма се разпознава по жълтеникавата до охрена, гладка шапка и пънчето, което само в основата е оцветено в кафяво-черно. Плодните тела на Polyporus melanopus израстват видимо от почвата, но всъщност произлизат от погребана гнила дървесина; по-рядко могат да се образуват върху надземна мъртва дървесина. Шапката е сива или бежова, а порите са малко по-едри. Пънчето е изцяло черно, почти централно разположено и по-дълго.

Текстът подготви А. Грозданов.

Polyporus badius.

Polyporus badius.

 

 

 

 

 

Polyporus badius. Пънчетата са къси и често разположени встрани от центъра на шапката.

Polyporus badius. Порите са изключително ситни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Декември, 2015 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>