Кестеняв полипорус

Polyporus badius.

Polyporus badius (Pers.) Schwein.
семейство Polyporaceae

синоними Royoporus badius (Pers.) A.B. De, Polyporus durus (Timm) Kreisel

У нас Кестеняв полипорус, Червено-кафяв полипорус.

По света Black-footed polypore, Bay polypore (английски), Polypore bai (френски), Kastanienbrauner Stielporling (немски), Трутовик каштановый (руски).

Шапка Фуниевидна. Червеникаво-кафява, като плод на кестен, с по-тъмен център и по-светла периферия, потъмнява с времето. Гладка и лъскава. Ръбът е изправен, често с вълнообразен ход. Диаметър до 20 cm. Преживялите през няколко годишни сезона плодни тела могат да изглеждат съвсем различно от младите.

Тръбички Спорообразуващите структури са тръбички с дължина 0.5-2.5 mm, които завършват с бели пори, пожълтяващи с възрастта. Плътността на порите е 6-8 на mm, поради което не могат да бъдат видяни ясно без лупа. Тръбичките са низходящи по пънчето; здраво свързани – не могат да бъдат отделени от шапката и пънчето.

Пънче Разположено е централно или встрани от центъра; късо (1-4 cm) и дебело (0.5-1.5 cm). В основата почти винаги е черно, с кадифена повърхност.

Месо Бяло, тънко и жилаво. Миризмата му е приятна – на гъба. Вкусът е безличен.

Спори Цветът на споровия прашец е бял.

Местобитание Сапрофитна гъба. Среща се поединично или на групи върху гниещи стволове на широколистни дървета, понякога и върху живи дървата; предпочита влажни места. Появява се в късна пролет и образува спори до есента. На по-сухи места може да оцелее през всичките годишни сезони.

Коментар Неподходяща е за ядене поради жилавостта и твърдостта на месото. Сухите плодни тела, след лакиране, се ползват за декорация.

Сходни видове Може да бъде объркана с други видове Polyporus с тъмни пънчета. В широколистни, най-вече букови гори (Fagus), върху паднали на земята клонки, се срещат плодните тела на Polyporus varius (Чернокрак полипорус). Типичната му форма се разпознава по жълтеникавата до охрена, гладка шапка и пънчето, което само в основата е оцветено в кафяво-черно. Плодните тела на Polyporus melanopus израстват видимо от почвата, но всъщност произлизат от погребана гнила дървесина; по-рядко могат да се образуват върху надземна мъртва дървесина. Шапката е сива или бежова, а порите са малко по-едри. Пънчето е изцяло черно, почти централно разположено и по-дълго.

Текстът подготви А. Грозданов.

Polyporus badius.

Polyporus badius.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyporus badius. Пънчетата са къси и често разположени встрани от центъра на шапката.

Polyporus badius. Порите са изключително ситни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyporus badius.

Polyporus badius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyporus badius.

Polyporus badius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Декември, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>