Коренолюбив полипорус

Polyporus rhizophilus.

Polyporus rhizophilus Patouillard
семейство Polyporaceae

синоним Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou & B.K. Cui

У нас Коренолюбив полипорус.

По света Polypore des steppes (френски), Steppengras-Stielporling (немски), Полипорус корнелюбивый (руски).

Местообитание В низините в сухи тревни съобщества и степи. Расте на открито, видимо върху почва сред тревна растителност. Всъщност произлиза от кореновата система на различни видове треви. Типът симбиоза не е изяснен, възможен е паразитизъм. Плодните тела се образуват поединично или на малки групи през лятото и есента. Те са устойчиви и се намират до края на зимата.

Видът е рядък в България и Европа. Разпространен е в централна и източна Европа, средиземноморието, Русия, Казахстан и северна Африка.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Polyporus rhizophilus.

Polyporus rhizophilus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyporus rhizophilus.

Polyporus rhizophilus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Едно местообитание на Polyporus rhizophilus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 28 Февруари, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>