Пъстърва

Пъстърва (Polyporus squamosus).

Polyporus squamosus (Huds.) Fr.
семейство Polyporaceae

У нас Пъстърва (гъба), Ястребка.

По света Dryad’s saddle (английски), Polypore écailleux (френски), Schuppige Porling (немски), Трутовик чешуйчатый (руски).

Шапка Плоска със слабо вдълбната централна част или фуниевидна, ветрилообразна или почти кръгла. Кремава или кафеникава, с многобройни концентрично подредени тъмнокафяви люспи. Ръбът първоначално е подвит, но скоро след това се изправя. Диаметър до 20-30 cm, в редки случаи до 60 cm.

Тръбички Бели или кремави, плитки и низбягващи, покриващи и пънчето. Порите са полигонални с диаметър до 3 cm.

Пънче Цилиндрично. Много дебело, включително при младите гъби, но късо. Кремаво до кафеникаво-черно, често с напукана повърхност. Странично разположено спрямо шапката на развитите екземпляри.

Месо Бяло. Дебело и жилаво, особено при развити екземпляри. Миризмата и вкусът са силни, брашняни.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са цилиндрични, с размери 12-16 х 4-6 μm.

Местообитание Върху живи дървета, върху които е паразит, и върху пънове и дънери на широколистни дървета. Може да се срещне както в горите, така и в градска среда. Среща се най-често през пролетта, но е възможно да се открие и през лятото и есента. Плододава най-често на групи, където отделни плодни тела са подредени едно върху друго. Широко разпространен и често срещан вид.

Коментар Ядлива, но само в младо състояние. Развитите гъби се считат за твърде жилави. (Източници: №5,7)

Сходни видове Гъбата се разпознава лесно най-вече поради големия размер на плодното тяло. Люспестата горна повърхност, многобройните пори и дебелото пънче са също характерни. Polyporus tuberaster е подобен вид с по-малки плодни тела. Шапката е с по-светли и по-слабо изразени люспи. Пънчето е по-тънко и често разположено централно спрямо шапката при развитите екземпляри.

Текста подготви П. Неделев.

Пъстърва (Polyporus squamosus).

Пъстърва (Polyporus squamosus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пъстърва (Polyporus squamosus).

Пъстърва (Polyporus squamosus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пъстърва (Polyporus squamosus).

Пъстърва (Polyporus squamosus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 17 Юни, 2015

Върни до горе

2 коментара Пъстърва

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>