Чернокрак полипорус

Polyporus varius.

Polyporus varius (Pers.) Fr.
семейство Polyporaceae

Polyporus varius var. nummularius (Bull.) Fr., Polyporus leptocephalus (Jacq.) Fr., Polyporus elegans Fr.

У нас Чернокрак полипорус.

По света Löwengelbe Stielporling (немски), Трутовик изменчивый (руски).

Шапка Кръгла, бъбрековидна или с неправилна форма. Плоска, но с плитка вдлъбнатина в центъра. Жълтеникава или охрена и покрита с фини, радиално-разположени, тъмни ивици. При остаряване ръбът потъмнява. Повърхността е гладка и суха. Ръбът е слабо подвит или изправен и често е нагънат, вълнообразен. Диаметърът варира в големи граници и може да достигне 12 cm.

Тръбички Бели или кремави. Плитки и низбягващи спрямо пънчето. Порите са със същия цвят и са кръгли и много ситни. При старите гъби потъмняват.

Пънче Цилиндрично, но изкривено на места. Най-често свързано с шапката встрани от нейния център. В основата прикрепено към дървесна материя. Долната част е оцветена в кафяво-черно. Кафяво-черната зона завършва рязко. Над тази зона пънчето е жълтеникаво или охрено. Понякога пънчето е изцяло кафяво-черно. Височината на пънчето също варира в големи граници, като може да е едва развито (около 1 cm) или да е много по-дълго от диаметъра на шапката (около 8 cm). Такива плодни тела, с малки шапки и по-дълги пънчета, понякога се разглеждат като forma nummularius.

Месо В шапката тънко и жилаво, по-късно твърдо и дървенисто. В пънчето месото е твърдо. Бяло или кремаво. Със слаба гъбена миризма и леко горчив вкус.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са цилиндрични, с размери 8-11 х 2.5-3.5 μm.

Местообитание Широколистни, най-вече букови гори (Fagus). Често се срещат плодни тела поединично върху паднали на земята клонки или клони с неголям диаметър (около 10 cm). Образува плодни тела и върху пънове. Среща се през цялата година, но плододава през лятото и есента.

Коментар Неядлива. (Източници: №5,7,12,13)

Сходни видове Срещат се и други видове Polyporus с тъмни пънчета. Въпреки това Polyporus varius се разпознава лесно поради жълтеникавата, гладка шапка и пънчето, оцветено частично в кафяво-черно.

Текста подготви П. Неделев.

Галерия Разгледайте допълнителни снимки в галерията.

Polyporus varius.

Polyporus varius. Порите са ситни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polyporus varius – форма с по-широка шапка.

Polyporus varius – форма с малка шапка. Долната част на пънчето винаги е черна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 2 Юли, 2014

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>