Postia fragilis

Postia fragilis.

Postia fragilis (Fr.) Jülich
семейство Fomitopsidaceae

синоними Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. & Ryvarden, Fuscopostia fragilis (Fr.) B.K. Cui, L.L. Shen & Y.C. Dai

У нас Няма име.

По света Brown-staining cheese polypore (английски), Polypore fragile (френски), Braunfleckender Saftporling (немски), Постия хрупкая (руски).

Местообитание В гори върху пънове или трупи на иглолистни дървета, често на смърч (Picea abies). Плододава поединично или на групи от сливащи се плодни тела. Сезон – в края на лятото и през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Postia fragilis. След нараняване плодното тяло става жъленикаво-кафяво и после червеникаво-кафяво.

Postia fragilis. Реакция с калиева основа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 25 Април, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>