Надиплена тръбенка

Pseudocraterellus undulatus.

Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert
семейство Cantharellaceae (Пачи крака)

синоними Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner, Craterellus undulatus (Pers.) Redeuilh

У нас Надиплена тръбенка.

По света Sinuous chanterelle (английски), Chanterelle sinueuse (френски), Krause Kraterelle (немски), Вороночник извилистый (руски).

Шапка Фуниевидна. Кафява до сиво-кафява, често с по-светла периферия. Повърхността е суха, финолюспеста. Ръбът е изправен и с вълнообразен ход. Диаметър до 4 cm, но най-често около 1-2 cm.

Спороносен слой Слабо набръчкан, сив или бежов, по долната страна на шапката.

Пънче Цилиндрично, но изтъняващо към основата. Сиво-кафяво или жълтеникаво-кафяво. Повърхността е суха и гладка или плитко набраздена. Тънко и кухо. Височина до 6 cm.

Месо Тънко и еластично. Сиво-кафяво. Без особени миризма и вкус.

Спори Споровият прашец е бял.

Местообитание Широколистни гори. Плододава поединично или по-често на групи от нагъсто разположени плодни тела. Сезон – лято и есен. Среща се сравнително рядко.

Коментар Ядлива, но слабо позната гъба. (Източници: №7,9,10)

Сходни видове Надиплената тръбенка има сходство с обикновената Тръбенка (Craterellus cornucopioides), с изцяло фуниевидно плодно тяло и гладък или почти гладък спороносен слой.

Сивият пачи крак (Cantharellus cinereus) има по-едро плодно тяло с по-дебело пънче и спороносен слой с добре оформени жилки.

Pseudocraterellus undulatus. Шапките имат светъл ръб, който става вълнообразен с развитието на гъбата.

Pseudocraterellus undulatus често образува туфи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudocraterellus undulatus.

Pseudocraterellus undulatus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudocraterellus undulatus.

Cantharellus cinereus (Сив пачи крак), Pseudocraterellus undulatus и Craterellus cornucopioides (Тръбенка).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 21 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>