Pseudopithyella minuscula

Pseudopithyella minuscula.

Pseudopithyella minuscula (Boud. & Torrend) Seaver
семейство Sarcoscyphaceae

синоним Sarcoscypha minuscula Boud. & Torrend

У нас Няма име.

По света Псевдопитиелла маленькая (руски).

Плодно тяло (апотеций) Дисковиден, 1–3 (–4) mm в диаметър. Химениумът e гладък, наситено оранжев до червен на цвят, снабден с малко, белезникаво краче с конична форма. Крачето е дълго до 3 mm, най-тънко в основата, където се съединява със субстрата и се разширява в горната част.

Спори Елипсовидни, безцветни, гладки, с дебели стени и две малки капки, разположени в двата полюса, с размери 14-15 х 9-10 μm.

Местообитание Расте на групи през зимните месеци, от декември до март, под горния слой от кипарисов опад (Cupressus). Други автори посочват също опадали клонки от хвойна (Juniperus) и туя (Thuja) като местообитание.

Статия за откриването на вида в България: M. Slavova, B. Assyov, G. Martínez (2021). Raros е interesantes ascomicetos cupresícolas de Bulgaria, Grecia y España. Yesca, 33: 144-157

Сходни видове Би могла да се обърка с Pithya cupressina (Кипарисова пития), тъй като споделят едни и същи местообитания и растат в един и същи сезон. Разбира се, с повече опит те могат лесно да бъдат разграничени поради по-наситения и почти червен цвят на химениума на P. minuscula. Микроскопски, двете се различават значително: P. cupressina има сферични спори и P. minuscula има елипсовидни спори, а аскусите имат много специфично удебеляване на върха, което наподобява яка, когато се гледа със светлинен микроскоп.

Текста подготви М. Славова.

Коментар на manatarka.org Миниатюрна гъба с неизвестна ядливост.

Pseudopithyella minuscula.

Pseudopithyella minuscula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudopithyella minuscula.

Pseudopithyella minuscula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudopithyella minuscula.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Май, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>