Psilocybe semilanceata

Psilocybe semilanceata.

Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm.
семейство Hymenogastraceae

У нас Няма име. Широко използвани имена са „Псилоцибе“ или „Магическа гъба“, но те не се отнасят само за този вид, а за набор от гъби притежаващи халюциногенни свойства.

По света Liberty cap (английски), Psilocybe lancéolé (френски), Spitzkegeliger Kahlkopf (немски), Псилоцибе полуланцетовидная (руски).

Местообитание Планински пасища сред треви и мъхове. Плододава върху почва поединично или на групи. Сезонът е през есента до настъпване на зимата. Вид с ограничено разпространение у нас: в Рила, Пирин, Странджа (по данни на БАН) и вероятно други планини.

Коментар Счита се за отровна гъба защото съдържа психотропни вещества като псилоцин и псилоцибин. Прочетете повече за ефектите в статията за халюциногенен синдром. Законодателството на Република България забранява производството, преработването, търговията, съхраняването, вносът, износът, реекспортът, транзитът, пренасянето, превозването, предлагането, придобиването, използването и притежаването на тази гъба, освен за ограничени количества предвидени за медицински и научни изследвания и за образователни цели. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Сходни видове Psilocybe semilanceata в България не е често срещана находка и може да се сбърка с ред други малки, кафяви гъби обитаващи пасищата. За определянето е важно да се отбележи наличието на остър връх при младите шапки, пурпурнокафявият цвят на ламелите, тъмният споров прашец, слабата брашняна миризма и синкавото оцветяване в основата на пънчето (но този белег е непостоянен). Макар че плодните тела растат на места наторявани от домашни животни, те не израстват директно от купчинките изпражнения, както правят някои сходни гъби.

Торната строфария (Stropharia semiglobata) има полукълбовидна шапка, пръстен върху пънчето и притежава слузесто покритие. Расте върху изпражнения. Stropharia luteonitens има конусовидна шапка и слузести шапка и пънче. Расте сред треви.

Други видове растящи върху изпражнения са Panaeolus semiovatus, Panaeolus antillarum, Panaeolus papilionaceus и Panaeolus subfirmus. Panaeolus acuminatus има много тъмни, почти черни ламели и расте сред треви. Panaeolina foenisecii има кафяви ламели, расте сред треви и се среща сравнително често.

Видове от род Deconica, като Deconica coprophila, Deconica subcoprophila, Deconica merdaria, преди бяха класифицирани в род Psilocybe. Изброените видове растат върху изпражнения, но други, като Deconica montana растат върху почва. Те не притежават халюциногенните свойства присъщи на гъби от род Psilocybe.

Сред треви растат и много преставители от родовете Galerina, Conocybe, Pholiotina, Psathyrella, Coprinus и други. Прегледайте списъка с видове от ливади, пасища и градини публикуван в нашия сайт.

Psilocybe semilanceata. Шапката е островърха.

Psilocybe semilanceata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psilocybe semilanceata. Ламелите стават пурпурнокафяви.

Psilocybe semilanceata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psilocybe semilanceata.

Psilocybe semilanceata.

 

 

 

 

 

 

 

 

Psilocybe semilanceata.

Psilocybe semilanceata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Февруари, 2023 г.

Върни до горе