Червеновърха коралка

Ramaria botrytis.

Ramaria botrytis (Pers.) Ricken
семейство Gomphaceae

синоним Clavaria botrytis Pers.

У нас Червеновърха коралка.

По света Rosso coral (английски), Clavaire chou-fleur (френски), Hahnenkamm-Koralle (немски), Рогатик гроздевидный (руски).

Плодно тяло Кораловидно, със сравнително дебела, масивна основа и къси, дебели крайни клонки. Розово-червено, виненочервено, като цветът е най-наситен по връхчетата. Надолу – бледорозово до кремаво. В основата – бяло или белезникаво. При нараняване не променя цвета си. Височина до 15 cm.

Месо Белезникаво. Дебело, твърдо и плътно. Миризмата и вкусът са приятни, плодови.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни и издължени, с размери 14-18 х 4.5-7 μm. По повърхността се виждат надлъжни стрии. Между хифите се наблюдават кламп връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи. Сезон – лято и есен. Широко разпространен вид, но не често срещан.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,6,7,8,9,10,20) Не се препоръчва, тъй като много видове коралки се различават трудно, а някои предизвикват стомашно-чревно неразположение и се считат за отровни.

Сходни видове Ramaria botrytis е един от най-често описваните видове коралки в литературните издания. Характерни белези за едрият размер и дебелата основа, розово-червено-винено оцветените връхчета контрастиращи с почти белите останали части. Формата често напомня карфиол. И все пак, не винаги може лесно да се разграничи от други розово-червени видове по външния вид.

Ramaria secunda наподобява R. botrytis, но има спори с по-малки размери.

Ramaria pallida (Бледа коралка) има бледорозови плодни тела, които са сравнително равномерно оцветени. Среща се често в планински иглолистни гори, но също обитава и широколистни гори. Този вид e отровен.

Ramaria formosa (Красива коралка) има плодни тела, които са оцветени по характерен трицветен начин. Връхчетата са жълтеникави, клонките са розови, а основата е бяла. Този вид расте в широколистни гори. Описани са няколко много близки вида, като Ramaria subbotrytis, Russula neoformosa и Ramaria fagetorum. Те се различават трудно от R. formosa, но всички притежават жълти връхчета и розови клонки, поне в младо състояние (при застаряване цветовете често избледняват). R. formosa се счита за отровен вид и никой от тези видове не бива да се събира.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria botrytis. Крайните клонки са къси и виненочервени.

Ramaria botrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria botrytis.

Ramaria botrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Август, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>