Червеновърха коралка

Ramaria botrytis.

Ramaria botrytis (Pers.) Ricken
семейство Gomphaceae

синоним Clavaria botrytis Pers.

У нас Червеновърха коралка.

По света Rosso coral (английски), Clavaire chou-fleur (френски), Hahnenkamm-Koralle (немски), Рогатик гроздевидный (руски).

Плодно тяло Кораловидно, със сравнително дебела, масивна основа и къси, дебели крайни клонки. Розово-червено, виненочервено, като цветът е най-наситен по връхчетата. Надолу – бледорозово до кремаво. В основата – бяло или белезникаво. При нараняване не променя цвета си. Височина до 15 cm.

Месо Белезникаво. Дебело, твърдо и плътно. Миризмата и вкусът са приятни, плодови.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни и издължени, с размери 14-18 х 4.5-7 μm. По повърхността се виждат надлъжни стрии. Между хифите се наблюдават кламп връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи. Сезон – лято и есен. Широко разпространен вид, но не често срещан.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,6,7,8,9,10,20) Не се препоръчва, тъй като много видове коралки се различават трудно, а някои предизвикват стомашно-чревно неразположение и се считат за отровни.

Сходни видове Ramaria botrytis е един от най-често описваните видове коралки в литературните издания. Характерни белези за едрият размер и дебелата основа, розово-червено-винено оцветените връхчета контрастиращи с почти белите останали части. Формата често напомня карфиол. И все пак, не винаги може лесно да се разграничи от други розово-червени видове по външния вид.

Някои автори зачитат като отделни няколко вида, сред които R. pseudobotrytis, R. secunda, R. rubripermanens и R. rubrievanescens, с малки разлики в оцветяването и отклонения в измерванията на спорите.

Ramaria pallida (Бледа коралка) има бледорозови плодни тела, които са сравнително равномерно оцветени. Среща се често в планински иглолистни гори, но също обитава и широколистни гори. Този вид e отровен.

Ramaria formosa (Красива коралка) има плодни тела, които са оцветени по характерен трицветен начин. Връхчетата са жълтеникави, клонките са розови, а основата е бяла. Този вид расте в широколистни гори. Описани са няколко много близки вида, като Ramaria subbotrytis, Russula neoformosa и Ramaria fagetorum. Те се различават трудно от R. formosa, но всички притежават жълти връхчета и розови клонки, поне в младо състояние (при застаряване цветовете често избледняват). R. formosa се счита за отровен вид. Нито един от споменатите видове не бива да се събира.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria botrytis. Крайните клонки са къси и виненочервени.

Ramaria botrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria botrytis.

Ramaria botrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria botrytis.

Ramaria botrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 15 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>