Ramaria flavosalmonicolor

Ramaria flavosalmonicolor.

Ramaria flavosalmonicolor Schild
семейство Gomphaceae

У нас Няма име.

По света Gelbliche Lachs-Koralle (немски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и къси или дълги, разклоняващи се клонки, умерено гъсти, завършващи с назъбени връхчета. Основата е бяла. Отначало клонките и връхчетата са жълти до кайсиевожълти. С развитието настъпва промяна, като клонките развиват розов оттенък, докато връхчетата запазват първоначалния си цвят. Ожулените части не променят цвета си. Повърхността на клонките е гладка или слабо набраздена. Височина до 15 cm.

Месо Бяло. Дебело и твърдо в основата, крехко в клонките. Миризмата е неопределена. Вкусът е неопределен, до слабо горчив по връхчетата. С железен (II) сулфат всички части потъмняват (синкаво-зелено), в месото съществена реакция няма.

Споров прашец Цветът е охреножълт.

Микроскопични белези Спорите са цилиндрично-елипсовидни, с размери 6-9.3 x 3-4.5 μm (по Schild).  Повърхността е орнаментирана с брадавици. Хифите имат кламп връзки.

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото.

Екземплярите на тази страница са от едно находище в ПП Врачански Балкан наблюдавано няколко години подред. Плодните тела се намират през месеците май и юни.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Ramaria flavosalmonicolor е много слабо познат вид жълта коралка, чието определяне разчита в голяма степен на работа с микроскоп. Важен външен белег е кайсиевият оттенък, който се засилва при развитите плодни тела. Въпреки това, има много други коралки, които могат да изглеждат по този начин.

Сред задължителните микроскопични белези на R. flavosalmonicolor са наличието на кламп връзки и сравнително ситните спори с максимална дължина около девет микрона и ясна брадавичеста орнаментация.

В литературата се споменава още един вид с такава микроскопична характеристика, но с тенденция да запазва жълтото оцветяване Ramaria flavobrunnescens. Този вид е описан в САЩ от Atkinson. Вероятно коралките определени с това име в Европа не са същият вид.

В същото местообитание се срещат много видове жълти или жълто-розови коралки. Сред тях са Ramaria aurea, (Златистожълта коралка), Ramaria flava (Сярножълта коралка), Ramaria flavescens, Ramaria subtilis, Ramaria lutea, Ramaria sanguinea, Ramaria formosa (Красива коралка) и други.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria flavosalmonicolor.

Ramaria flavosalmonicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria flavosalmonicolor.

Ramaria flavosalmonicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria flavosalmonicolor. Младо плодно тяло.

Ramaria flavosalmonicolor. Млади плодни тела.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria flavosalmonicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 6 Юни, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>