Бледа коралка

Ramaria pallida.

Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
семейство Gomphaceae

синоними Ramaria mairei Donk, Clavaria pallida Schaeff.

У нас Бледа коралка.

По света Clavaire pâle (френски), Hahnenkamm-Koralle (немски), Рамария светлая, Рамария Мэра (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и дълги, отвесни и разклоняващи се клонки със заоблени или назъбени връхчета. Отначало бледорозово, по-късно белезникаво или светлобежово. Сравнително равномерно оцветено. В основата – белезникаво. Повърхността е гладка или отвесно набръчкана. При нараняване не променя цвета си. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво. Дебело, отначало твърдо и плътно, по-късно крехко и трошливо. Миризмата е приятна, понякога описвана като наподобяваща цикория. Вкусът е неопределен или слабогорчив.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 9-12 х 4.9-6.0 μm и Q-стойност 1.7-2.2. По повърхността са разпръснати брадавички. Между хифите не се наблюдават кламп връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Често се среща в планините у нас, особено под бук (Fagus) или в иглолистния пояс под смърч (Picea). Расте върху почва и плододава на групи или по-рядко поединично. Сезон – лято и есен.

Коментар Отровна гъба. (Източници: №1,2,3,9,15) Причинява стомашно-чревно разстройство.

Сходни видове Ramaria pallida се разпознава по едрите, бледи и равномерно оцветени плодни тела. Този е един от по-често срещаните видове и макар че морфологията на клонките варира в известна степен, цветът е добър ориентир. Трябва да се има предвид, че други видове Ramaria избледняват значително когато остареят и могат да се сбъркат с R. pallida.

Не бива да се бърка с други видове коралки с бледи цветове, като Ramaria stricta и Clavicorona pyxidata (Чашеносещ корал), които растат върху гниеща дървесина.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria pallida.

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria pallida.

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Септември, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>