Бледа коралка

Ramaria pallida.

Ramaria pallida (Schaeff.) Ricken
семейство Gomphaceae

синоними Ramaria mairei Donk, Clavaria pallida Schaeff.

У нас Бледа коралка.

По света Clavaire pâle (френски), Hahnenkamm-Koralle (немски), Рамария светлая, Рамария Мэра (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и дълги, отвесни и разклоняващи се клонки със заоблени или назъбени връхчета. Отначало бледорозово, по-късно белезникаво или светлобежово. Сравнително равномерно оцветено. В основата – белезникаво. Повърхността е гладка или отвесно набръчкана. При нараняване не променя цвета си. Височина до 12 cm.

Месо Белезникаво. Дебело, отначало твърдо и плътно, по-късно крехко и трошливо. Миризмата е приятна, понякога описвана като наподобяваща цикория. Вкусът е неопределен или слабогорчив.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 9-12 х 4.5-6.5 μm. По повърхността са разпръснати брадавички. Между хифите се наблюдават кламп връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Често се среща в планините у нас, особено под бук (Fagus) или в иглолистния пояс под смърч (Picea). Расте върху почва и плододава на групи или по-рядко поединично. Сезон – лято и есен.

Коментар Отровна гъба. (Източници: №1,2,3,9,15) Причинява стомашно-чревно разстройство.

Сходни видове Ramaria pallida се разпознава по едрите, бледи и равномерно оцветени плодни тела. Този е един от по-често срещаните видове и макар че морфологията на клонките варира в известна степен, цветът е добър ориентир. Трябва да се има предвид, че други видове Ramaria избледняват значително когато остареят и могат да се сбъркат с R. pallida.

Не бива да се бърка с други видове коралки с бледи цветове, като Ramaria stricta и Clavicorona pyxidata (Чашеносещ корал), които растат върху гниеща дървесина.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria pallida.

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria pallida.

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria pallida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 31 Август, 2017 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>