Ramaria spinulosa

Ramaria spinulosa.

Ramaria spinulosa (Pers.) Quél.
семейство Gomphaceae

У нас Няма име.

По света Feinstachelige Koralle (немски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела или тънка основа и дълги, отвесни и разклоняващи се клонки, сравнително дебели, гъсто и успоредно разположени, завършващи с назъбени връхчета.  Основата е бежова, клончетата и връхчетата са по-тъмни, сиво-кафеникави и едноцветни. Повърхността на клонките е гладка. Наранените части не се оцветяват. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво. Дебело и плътно. Миризмата е ароматна, сложна. Вкусът е неопределен. С железен (II) сулфат месото няма съществена реакция, а клонките потъмняват вяло.

Споров прашец Цветът е охреножълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 8-10.5 х 4.6-6 μm (по собствени измервания), ситно орнаментирани. Q-стойности 1.5-2.1 (средно 1.6-1.9). Хифите нямат кламп връзки.

Местообитание Букови гори (Fagus). Плододава върху почва. Сезон – лято.

Коментар Гъба с неизвестна ядливост.

Сходни видове Ramaria karstenii е друг вид коралка със сиво-кафяви плодни тела. Расте в стари смърчови гори и е познат от Скандинавия.

Ramaria bataillei има сиво-кафеникави плодни тела с пурпурен оттенък. Бялото месо се оцветява винено. Има по-дълги спори и кламп връзки.

Ramaria fennica има виолетов цвят, поне в долните участъци на клонките. При този вид плодните тела показват значителни вариации в оцветяване и дори могат да са изцяло виолетови. Притежава по-дълги спори и кламп връзки.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria spinulosa.

Ramaria spinulosa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>