Ramaria stricta

Ramaria stricta.

Ramaria stricta (Pers.) Quél.
семейство Gomphaceae

синоним Ramaria condensata (Fr.) Quél.

У нас Няма име.

По света Upright coral (английски), Clavaire dressée, Ramaire droite (френски), Steife Koralle (немски), Рамария прямая, Рамария жёсткая (руски).

Споров прашец Цветът е охреножълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 7.5-10.5 х 4-5 μm и орнаментация от едва доловими брадавици. Q-стойности: 1.8-2.2 (средно около 1.9). Хифите имат кламп връзки.

Местообитание Разнообразни широколистни гори, в планини и низини. Видът е сапротроф. Расте върху или в близост до гниеща дървесина, обикновено мъртви клони скрити под дълбока шума или полузаровени. Плодното тяло се свързва с дървесината чрез бели ризоморфи. Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Ramaria stricta има изменчив външен вид. Оцветяването варира, като при младите плодни клонките са типично жълтеникави, докато при по-развити плодни тела този цвят се запазва единствено по връхчетата. Срещат се екземпляри с широки, силно разклонени плодни тела и такива, които са съставени само от няколко, рехави клонки. Клонките често са прави, успоредни едно на друго и гъсто разположени, но също така могат да са повече или по-малко извити и разредени.

Близък вид с белезникави плодни тела върху иглолистна дървесина и анасонова миризма е Ramaria gracilis. Друг вид върху иглолистна дървесина, но със зеленикави връхчета е Ramaria apiculata. Всички споменати видове притежават спори със заоблени брадавици и са отделени в подрод Lentoramaria.

Ramaria eumorpha, Ramaria decurrens, Ramaria flaccida и Ramaria myceliosa принадлежат към друга група сапротрофни коралки, чиито спори са шипчести (подрод Echinoramaria). Напоследък те биват класифицирани в отделен род – Phaeoclavulina.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria stricta.

Ramaria stricta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria stricta.

Ramaria stricta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria stricta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 19 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>