Ramaria subbotrytis

Ramaria subbotrytis.

Ramaria subbotrytis (Coker) Corner
семейство Gomphaceae

У нас Няма име.

По света Clavaire rouge corail (френски), Rosa Koralle, Rosenrote Koralle (немски), Рамария полугроздевидная (руски).

Плодно тяло Кораловидно, с дебела основа и къси или дълги, разклоняващи се клонки, умерено гъсти, завършващи с назъбени или заоблени връхчета. Основата е бяла, клонките са тъмнорозови, а връхчетата са розови или жълтеникави. Розовият цвят постепенно намалява с развитието и клонките стават розово-оранжени, оранжеви до жълти. Повърхността на клонките е гладка. Височина до 10 cm.

Месо Белезникаво в основата и розово в клонките. Дебело, твърдо и плътно. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е неопределен, до слабо горчив по връхчетата. С железен (II) сулфат всички части потъмняват (синкаво-зелено), в месото реакцията е вяла.

Споров прашец Цветът е жълт.

Микроскопични белези Спорите са елипсовидни, с размери 7.5-12 х 3-4.5 μm и Q-стойности 2.2-2.8. Повърхността е орнаментирана с брадавици. Хифите нямат кламп връзки.

Местообитание Широколистни гори. Видът е микоризен с различни дървета включително дъб (Quercus), бук (Fagus) и габър (Carpinus). Плододава върху почва поединично или на групи. Среща се през лятото. Широко разпространен и сравнително често срещан вид.

Коментар Гъба с неизяснена ядливост.

Сходни видове Ramaria subbotrytis е сравнително малка коралка с красиви розови клонки в младо състояние. Връхчетата могат да са розови или жълтеникави. При застаряване плодното тяло губи розовия цвят и става оранжево-жълто. За различаване на гъбата от близки видове е необходим преглед на микроскопичните белези.

Тази коралка често бива оприличавана на Красивата коралка (Ramaria formosa), включително в някои печатни издания и интернет сайтове. Истинската R. formosa е също трицветна, но със значително по-бледи цветове, нещо което най-лесно се оценява при наличие на млади плодни тела. По правило R. formosa има различна микроскопична характеристика, която включва кламп връзки между хифите и по-едри спори.

Ramaria neoformosa е друг близък вид коралка от буковите гори без кламп връзки. Има спори с по-малки Q-стойности.

Ramaria fagetorum е вид от буковите гори без кламп връзки, който бива интерпретиран различно в литературата. Някои показват коралка с преобладаващо жълти клонки (M. Gannaz), докато други показват коралка с розови клонки и жълти връхчета (J. Petersen). В оригиналното описание на Schild се пише за коралка с наситени охреножълти клонки със загатнат розов оттенък и връхчета оцветени по същия начин. Това противоречие между авторите навежда на мисълта, че името R. fagetorum се употребява за повече от един вид. Един от които може би е всъщност R. subbotrytis.

Трябва да се знае, че оригиналното описание на Clavaria subbotrytis на Cooke е на гъба от САЩ, което означава, че има голяма вероятност европейският R. subbotrytis да се окаже съвсем различен вид при бъдещи молекулярни изследвания и това да наложи смяна на името.

Текста подготви П. Неделев.

Ramaria subbotrytis.

Ramaria subbotrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria subbotrytis.

Ramaria subbotrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria subbotrytis.

Ramaria subbotrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria subbotrytis. Розовият цвят намалява с развитието.

Ramaria subbotrytis. Младо плодно тяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramaria subbotrytis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 11 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>