Ramariopsis crocea

Ramariopsis crocea.

Ramariopsis crocea (Pers.) Corner
семейство Clavariaceae

У нас Няма име.

По света Orange coral (английски), Clavaire safran (френски), Safrangelbe Wiesenkoralle (немски), Рамариопсис шафраново-желтый (руски).

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са почти кълбовидни, с размери 3-4.5 x 3-4 µm. Орнаментирани са с шипчета.

Местообитание Сред ниски треви и мъхове по пасища и горски ливади. Понякога се намира в широколистни гори. Плододава върху почва, поединично или на групи. Сезон – есен. Рядък вид.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Ramariopsis crocea се познава по тънките, но добре разклонени жълти или оранжеви плодни тела.

Някои автори разглеждат Ramariopsis citrina за близък вид с по-бледи жълтеникави плодни тела и малко по-едри спори.

Clavulinopsis corniculata може да образува почти еднакви плодни тела. Спорите са по-едри и гладки.

Calocera viscosa (Лепкава коралка) също има голяма прилика с R. crocea, но плодните тела при този вид са значително по-жилави и устойчиви на откъсване и нараняване. Плододава върху мъртва иглолистна дървесина, като стари, гниещи пънове и корени.

Ramariopsis crocea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Април, 2021 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>