Rhodocybe gemina

Rhodocybe gemina.

Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordel.
семейство Entolomataceae (Ентоломови)

У нас Няма име.

По света Tan pinkgill (английски), Rhodocybe tronqué (френски), Würziger Tellerling (немски), Родоцибе усеченная (руски).

Местообитание В широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи от края на пролетта до есента, но най-вече през есента. Широко разпространен, но не често срещан вид.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Уязвим“ (VU).

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №9,10,15,18) Не се препоръчва, тъй като у нас е сравнително слабо позната и може лесно да се обърка с други видове гъби.

Rhodocybe gemina.

Rhodocybe gemina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 27 Април, 2019 г.

Върни до горе