Rhodoscypha ovilla

Rhodoscypha ovilla.

Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Sivertsen
семейство Pyronemataceae

У нас Няма име.

Апотеции Растат поединично или в малки групи от 2-3 плодни тела, приседнали, отначало кълбовидни с малък апикален отвор, след това чашковидни, като отворът постепенно се разширява, диаметърът достига до 7 mm.

Химениумът е светлорозов, гладък. Външната повърхност със същия цвят, покрит с гъсти и светли власинки (видими с невъоръжено око). Ръбчето на чашката е неравномерно, по-светло от химениума или белезникаво.

Месото е крехко, с розов цвят, по-светло към външната повърхност и по-тъмно към вътрешната.

Микроскопични структури Спорите са вретеновидни, с остри полюси, в началото с две мастни капки, по-късно с възрастта с множество по-малки, подредени в редица, прозрачни, гладки (при наблюдение със сканиращ електронен микроскоп се наблюдават малки, фини брадавици). Размери на спорите: 38.6 x 14 микрона.

Аскусите са цилиндрични, осемспорови, неамилоидни, оперкулатни.

Парафизите са цилиндрични, септирани, някои са разклонени в горната част, понякога анастомозиращи в долната част (съединени помежду си), леко удебелени на върха, пълни с розово-кафяв пигмент, най-вече в горната част.

Космите са белезникави, септирани, със заоблен връх, дебелостенни: външната стена достига до 9 микрона, с неравномерна повърхност, понякога със стеснение при септите.

Местообитание Расте на влажни, мочурливи места или на брега на горски поточета обрасли с Athyrium sp., Heracleum sp., Soldanella sp., в гори от смърч (Picea abies). Досега е намиран в Пирин и Рила през септември и октомври.

Съобщение за откриването на вида в България: M. Slavova & B. Assyov. An addition to the Bulgarian Pezizales (Ascomycota, Fungi). – Program and Abstracts book of Fifth International Conference ‘Ecological Engineering and Environment Protection’ (EEEP’2017), 5-7 June 2017, Plovdiv.

Сходни видове Този красив, малък аскомицет изглежда рядък, но се разпознава лесно по розовия химениум. Би могъл да се сбърка с вида Rhodotarzetta rosea, който обаче има елипсовидни спори с много по-малък размер.

Текста подготви М. Славова. Сниманите гъби са определени от нея след анализ на микроскопичните структури.

Rhodoscypha ovilla.

Rhodoscypha ovilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodoscypha ovilla.

Rhodoscypha ovilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodoscypha ovilla. Парафизи.

Rhodoscypha ovilla. Космите са белезникави, септирани, със заоблен връх и дебелостенни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhodoscypha ovilla. Спорите са вретеновидни.

Rhodoscypha ovilla. Някои парафизи са разклонени в горната част. Други се свързват в долната част.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 14 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>