Скрежовка

Скрежовки (Rozites caperata).

Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.
семейство Cortinariaceae (Паяжинници)

синоним Cortinarius caperatus (Pers.) Fr.

У нас Скрежовка (Обикновена), Циганска гъба, Набръчкана гъба.

По света Gypsy mushroom (английски), Pholiote ridée (френски), Reifpilz (немски), Колпак кольчатый (руски).

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, като образува микориза с разнообразни дървета. Предпочита бедни и кисели почви в планините. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Има неравномерно разпространение, като се открива в някои гори, а в други съвсем отсъства.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Добра ядлива гъба. (Източници: №1,2,3,5,6,7,9,10,12,15,17,18,21,22)

Скрежовката (Rozites caperata) има тесен пръстен в горната част на пънчето.

Скрежовка (Rozites caperata). Ламелите са бледокафяви.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млада Скрежовка (Rozites caperata). Шапката има вид на заскрежена.

Скрежовки (Rozites caperata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скрежовка (Rozites caperata).

Скрежовки (Rozites caperata).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

2 коментара Скрежовка

  • Татяна Иванова

    Намерих голяма група на около 2 кв. м на Витоша в смърч, местност Трендафила. 01.08.2019 г.

  • Любов Трифонова

    Намерих тази гъба по 3-4 екземпляра на 2 различни места на Лозенска планина през 2018-2019г, с дъб и дъб и габър. Тази година 2020 намерих голямо петно с тази гъба на Витоша над х.Звездица в смърч.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>