Рубинена манатарка

Rubinoboletus rubinus.

Rubinoboletus rubinus (W.G. Sm.) Pilát & Dermek
семейство Boletaceae (Манатаркови)

синоними Boletus rubinus W.G. Sm., Chalciporus rubinus (W.G. Sm.) Singer

У нас Рубинена манатарка.

По света Рубиноболет рубиновый, Перечный гриб рубиновый (руски).

Шапка Отначало полусферична, после изпъкнала до почти плоска. Преобладаващото оцветяване варира от червено-кафяво (цвят на тухла) до розово-кафяво до жълто-кафяво. До 8 cm в диаметър.

Тръбички Наситено вишневочервени (цвят кармин) или розово-червени, непроменящи се при нараняване.

Пънче Цилиндрично, често стесняващо се към основата; с преобладаващ розов до вишневочервен цвят; към основата жълтооранжево с много фини розови до наситеночервени люспици; без мрежа.

Месо Жълтеникаво в пънчето; в шапката –  най-често с изразен розов оттенък. При срязване не променя цвета си. Няма особени миризма и вкус.

Спори Базидиоспорите са широко елипсовидни до почти сферични, с размери 5–7.5 × 4–5 μm.

Местообитание Среща се в широколистни гори с участието на различни видове дъб (Quercus), с които образува микориза. За Европа има съобщения за находки и под други широколистни дървета (габър, Carpinus). Плододава поединично или на групи през лятото. Рядко срещан вид.

Сходни видове Rubinoboletus rubinus може да бъде объркан с Chalciporus amarellus. Последният обаче има различен цвят на шапката, елипсовидни спори и расте под иглолистни дървета в планините.

Находища на гъбата в България. По данни на БАН преди 1987 г. е намирана в землището на с. Зелениково на около 500 m н.в. Единствените наблюдения след това са от 2015 г. в района на Хасково, недалеч от международния път E-80 Пловдив – Свиленград. В едното находище под американски дъб (Quercus rubra) са намерени четири плодни тела (23 юни), а в другото – също под американски дъб – пет плодни тела (26 юни). Съобщенията за тези находища са от Красимира Пилашева.

Автор на описанието Б. Асьов (на английски). Текста преведе А. Грозданов. Оригиналната версия и допълнителни снимки може да намерите в сайта за манатаркови гъби boletales.com.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Критично застрашен“ (CR). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар на manatarka.org Няма данни за токсичността на гъбата, но не се препоръчва за консумация. В Австралия има случай на смъртоносно отравяне с гъби определни като принадлежащи към род Rubinoboletus. Отравянето е протекло със симптоми на мускаринов синдром. (Източник: Fatal muscarinic syndrome after eating wild mushrooms, Medical Journal of Australia, J. L. Pauli & C. L. Foot, 2005)

Rubinoboletus rubinus.

Rubinoboletus rubinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubinoboletus rubinus.

Rubinoboletus rubinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubinoboletus rubinus. Месото е розово в шапката и жълто в долната част на пънчето.

Rubinoboletus rubinus. Порите са яркочервени и не посиняват при нараняване.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubinoboletus rubinus. Младо плодно тяло.

Rubinoboletus rubinus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения

Наблюдения.

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Юни, 2023 г.

Върни до горе

6 коментара Рубинена манатарка

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>