Аметистова гълъбка

Russula amethystina.

Russula amethystina Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Аметистова гълъбка.

По света Amethyst brittlegill (английски), Russule améthyste (френски), Amethyst-Täubling (немски), Сыроежка аметистовая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с плитка вдлъбнатина. Винена, виненочервена, виненолилава или морава със синкав оттенък. Често зонирана: с по-тъмен до почти черен център и по-светла периферия или присъствие на тъмна ивица в средната част на по-светъл фон. Понякога рязко разграничени зони не се наблюдават. При стари и преовлажнени екземпляри се наблюдава размиване на цветовете и пожълтяване. Повърхността е суха и матова в сухо време. При младите гъби има белезникав прахообразен налеп. Ръбът е изправен и набразден при развити шапки. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало бели, но бързо се оцветяват жълтокремави и накрая жълти. Умерено гъсти до редки, частично прираснали и чупливи.

Пънче Слабо бухалковидно, със стеснение под нивото на ламелите. Бяло. Повърхността е гладка или фино набраздена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, тънко и чупливо. Няма особена миризма. Понякога се усеща слаба миризма на йод от основата. Вкусът e приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8-9.5 х 7-8 μm. Орнаментирани са с брадавици и редки гредички, но без мрежест рисунък.

Местообитание Иглолистни гори. Обичайно се намира в асоциация с ели (Abies), но в литературата се описват връзки и със смърч (Picea) и бор (Pinus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е внесен в Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula amethystina е гълъбка от иглолистните гори с шапка най-често оцветена виненолилава и с разграничени зони, жълти ламели, бяло пънче и нелютив вкус. Понякога се усеща миризма на йод в долната част на пънчето.

Ще опишем други два вида от същата група. Обща характеристика при тях е йодната миризма. Russula turci лесно може да се сбърка с R. amethystina защото цветове са подобни. Този вид най-често се среща в борови гори. Най-надеждната разлика между тях е орнаментацията на спорите. Върху спорите на R. turci има повече гредички между брадавиците, докато почти всички брадавици са изолирани при R. amethystina. Russula roseipes е вторият вид. Расте под борове и има розово-жълтеникава шапка.

В местообитанието на R. amethystina расте и Russula integra. Този вид има по-едри и месести плодни тела.

Текста подготви П. Неделев.

Russula amethystina.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amethystina.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amethystina. Младите шапки са напрашени.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 30 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>