Аметистова гълъбка

Russula amethystina.

Russula amethystina Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Аметистова гълъбка.

По света Amethyst brittlegill (английски), Russule améthyste (френски), Amethyst-Täubling (немски), Сыроежка аметистовая (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с плитка вдлъбнатина. Винена, виненочервена, виненолилава или морава със синкав оттенък. Често зонирана: с по-тъмен до почти черен център и по-светла периферия или присъствие на тъмна ивица в средната част на по-светъл фон. Понякога рязко разграничени зони не се наблюдават. При стари и преовлажнени екземпляри се наблюдава размиване на цветовете и пожълтяване. Повърхността е суха и матова в сухо време. При младите гъби има белезникав прахообразен налеп. Ръбът е изправен и набразден при развити шапки. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало бели, но бързо се оцветяват жълтокремави и накрая жълти. Умерено гъсти до редки, частично прираснали и чупливи.

Пънче Слабо бухалковидно, със стеснение под нивото на ламелите. Бяло. Повърхността е гладка или фино набраздена. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, тънко и чупливо. Няма особена миризма. Понякога се усеща слаба миризма на йод от основата. Вкусът e приятен, нелютив.

Спори Споровият прашец е охреножълт. Спорите са с размери 8-9.5 х 7-8 μm. Орнаментирани са с брадавици и редки гредички, но без мрежест рисунък.

Местообитание Иглолистни гори. Обичайно се намира в асоциация с ели (Abies), но в литературата се описват връзки и със смърч (Picea) и бор (Pinus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента.

Природозащитен статус Видът е записан в Червения списък на гъбите и Червената книга на Република България с категория „Застрашен“ (EN). Повече информация можете да намерите в електронното издание на Червената книга.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula amethystina е гълъбка от иглолистните гори с шапка най-често оцветена виненолилава и с разграничени зони, жълти ламели, бяло пънче и нелютив вкус. Понякога се усеща миризма на йод в долната част на пънчето.

Ще опишем други два вида от същата група. Обща характеристика при тях е йодната миризма. Russula turci лесно може да се сбърка с R. amethystina защото цветове са подобни. Този вид най-често се среща в борови гори. Най-надеждната разлика между тях е орнаментацията на спорите. Върху спорите на R. turci има повече гредички между брадавиците, докато почти всички брадавици са изолирани при R. amethystina. Russula roseipes е вторият вид. Расте под борове и има розово-жълтеникава шапка.

В местообитанието на R. amethystina расте и Russula integra. Този вид има по-едри и месести плодни тела.

Текста подготви П. Неделев.

Russula amethystina.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amethystina.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amethystina. Младите шапки са напрашени.

Russula amethystina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Декември, 2022 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>