Russula amoenicolor

Russula amoenicolor.

Russula amoenicolor Romagn.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule panachée (френски), Brätlings-Täubling (немски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно плоска с вдлъбнатина в центъра. Тъмновиолетова, бледовиолетова, винена, понякога със зеленикави или червени петна. По-тъмна в центъра и по-бледа по периферията, понякога до кремава. Повърхността е суха, матова, гладка или неравна, и е покрита с белезникав налеп. Ръбът е изправен. Кожицата се бели до половината от диаметъра. Диаметър до 12 cm.

Ламели Кремави. Ръбът понякога е оцветен виолетов. Сравнително дебели, гъсти и чупливи. Прираснали.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо в основата. Бяло, но частично или изцяло обагрено във винено и покрито с белезникав налеп. Височина до 7 cm.

Месо Бяло, плътно, чупливо. С изразена миризма на сготвени ракообразни. Вкусът е приятен. С фенол покафенява.

Спори Споровият прашец е тъмнокремав. Спорите са с размери 7-8 х 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета и имат частична омреженост.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Сравнително рядко срещан вид, който е по-характерен за южните части на Европа.

Коментар Вероятно ядлива, но твърде слабо позната. (Източник: №9)

Сходни видове Russula amoenicolor се разпознава по матовата шапка покрита с налеп, кремавите ламели, винено обагреното пънче, особената миризма и нелютивия вкус.

В групата на R. amoenicolor са близките видове Russula amoena и Russula violeipes. Имат общи характеристики: шапка с налеп, кремави ламели, винено пънче и миризма.

Russula amoena има сходни цветове, но по-малки размери (диаметър до 6-7 cm), по-светъл споров прашец и месо, което се оцветява виолетово с фенол.

Russula violeipes има шапка, която често е бледожълта, но придобива виолетово оцветяване с развитието си.

Текста подготви П. Неделев.

Russula amoenicolor.

Russula amoenicolor. Ламелите са кремави.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenicolor. Повърхността е матова и е покрита с налеп.

Russula amoenicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenicolor.

Russula amoenicolor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenicolor.

Russula amoenicolor от широколистна гора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 3 Март, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>