Russula amoenolens

Russula amoenolens.

Russula amoenolens Romagnesi
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Camembert brittlegill (английски), Russule à odeur de topinambour (френски), Camembert-Täubling (немски).

Шапка Дълго време полукълбовидна, накрая почти плоска, но остава вдлъбната в центъра. Сива, сиво-кафеника, понякога кафяво-черна в централната част. Повърхността е суха и финонабръчкана, във влажно време – мазна и лигава. Ръбът е набразден и изправен. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бледокремави, с кафеникави петна след нараняване. Умерено гъсти, частично прираснали или прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо разширено в основата. Бледосиво. Височина до 5 cm. Има изразена положителна реакция с гваякова тинктура (на десетата секунда).

Месо Бяло. Тънко, крехко. Вкусът е подчертано лютив. Миризмата е слаба, но сложна и бива описвана в литературата по разнообразни начини: сперматична, на сирене камамбер, на артишок, на сварени ракообразни, на Russula amoena, Lactifluus volemus и други.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 6.4-8.4 х 5-6.3 μm. Орнаментирани са със ситни шипчета, между които се виждат малко на брой връзки.

Местообитание Широколистни и иглолистни гори, главно в низините. Плододава поединично или на групи през есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Видовото име на Russula amoenolens произлиза от особената миризма, която е характерна и отличителна за вида. Важни белези са също сиво-кафеникавият цвят на шапката, сивкавото пънче без оцветена основа и лютивият вкус.

Russula sororia има сходни цветове и лютив вкус, но плодните тела са двойно по-едри и месести. Гваяк може да се използва за разделяне на двата вида. Реакцията е отрицателна при R. sororia.

Russula pectinata според Sarnari е вид гълъбка с неясен статут поради различни интерпретации и вероятно повечето от тях се отнасят именно за R. amoenolens. Това е гълъбка, която често бива описвана с лютив вкус и преобладаващо охреножълт цвят на шапката.

Други близки видове от тази група, като Russula praetervisa, Russula insignis и Russula hortensis, имат нелютиво месо.

Текста подготви П. Неделев.

Russula amoenolens.

Russula amoenolens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenolens.

Russula amoenolens. Стари плодни тела във влажно време.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenolens.

Russula amoenolens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula amoenolens. Орнаментацията на спорите.

Russula amoenolens. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Март, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>