Russula anatina

Russula anatina.

Russula anatina Romagnesi
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Няма име.

По света Russule plume de canard (френски), Graugrüner Reiftäubling (немски).

Шапка Отначало полукълбовидна, но скоро плоска с плитка вдлъбнатина в центъра. Сиво-зеленикава, понякога с розово-кафеникави участъци, често неравномерно оцветена. Повърхността е гладка и влажна или суха, при изсъхване често ситно напукана по периферията. Ръбът е изправен и ненабразден, но къси бразди се появяват при стари екземпляри. Кожицата се обелва до една трета от центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно кремави. Гъсти, прираснали и чупливи.

Пънче Цилиндрично или изтъняващо в основата. Бяло. Повърхността е почти гладка. Височина до 8 cm. Има слаба положителна реакция с гваяков разтвор (на десетата секунда).

Месо Бяло. Умерено твърдо, трошливо. Миризмата е слаба, неопределена. Вкусът е приятен и нелютив.

Спори Споровият прашец е кремав. Спорите са с размери 5.8-8 x 4.8-6 μm. Притежават орнаментация от изолирани брадавици, с редки, къси връзки. Височина на брадавиците до 0.8 μm.

Местообитание Дъбови гори (Quercus). Изглежда предпочита горските граници и просветлени гори в райони с варовик. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Разпространението на вида в България не е изяснено, вероятно не е често срещан вид.

Коментар Ядлива, но твърде слабо позната гъба. (Източник: №9) Други автори считат гъбата зе неядлива. (Източници: №18)

Сходни видове Този вид гълъбка е труден за определяне. Принадлежи към секция Griseinae, група от видове при които преобладават сивите и зелените цветове. Russula anatina има шапка с изменчиви цветове и показва напукване на кожицата в някои условия. Има нелютив вкус на месото, кремав споров прашец и расте в дъбови гори. Не може да се разчита единствено на напуканата повърхност за разпознаване на R. anatina.

Шапката на Russula parazurea в сухо време също може да се напука по периферията. Този вид има изменчиво оцветяване, но преобладават сиво-зеленикави екземпляри. Среща се в асоциация с разнообразни дървета. Лесно се разграничава от R. anatina с микроскоп по различната спорова орнаментация (множество връзки).

Други видове Griseinae, като Russula medullata и Russula ochrospora отделят по-тъмен споров прашец. Тревистозелената гълъбка (Russula aeruginea) и Russula atroglauca растат с иглолистни дървета и брези, обикновено в планински местообитания. Russula pseudoaeruginea, вид със зелена шапка познат от седиземноморския регион, има частично омрежени спори и косъмчета с издължени, изтъняващи терминални елементи. Russula ilicis, вид асоцииращ с вечнозелени дъбове, има омрежени спори и различна структура на косъмчетата.

Други гълъбки, като Сиво-виолетовата гълъбка (Russula cyanoxantha), Сиво-червената гълъбка (Russula heterophylla) и Кафяво-виолетовата гълъбка (Russula vesca) също могат да се напукат в някои условия. При съмнение тези три вида могат да се различат от R. anatina по белия споров прашец.

Текста подготви П. Неделев.

Russula anatina.

Russula anatina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula anatina.

Russula anatina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula anatina.

Russula anatina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula anatina.

Russula anatina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula anatina.

Russula anatina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula anatina. Орнаментацията на спорите.

Russula anatina. Косъмчета и пилеоцистидии от пилеипелис.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 7 Април, 2024 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>