Тъмнопурпурна гълъбка

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea (Krombh.) Britzelm.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоними Russula krombholzii Shaffer, Russula undulata Velen.

У нас Тъмнопурпурна гълъбка.

По света Purple brittlegill (английски), Russule pourpre et noir (френски), Purpurschwarzer Täubling (немски), Сыроежка черно-пурпуровая (руски).

Шапка Отначало изпъкнала, по-късно повече или по-малко плоска с вдлъбнатина в центъра, понякога разделена на дялове. Тъмночервена до виненочервена, с по-тъмен до почти черен център (най-типичната форма). Срещат се и други форми с разнообразие от цветове – със сиво-зеленикави или кафеникави нюанси, а понякога изцяло бледожълта шапка (var. dissidens). Повърхността е суха и гладка, но често неравномерна в центъра. Във влажно време – лепкава и лъскава. Ръбът отначало е слабо подвит, по-късно е изправен и кратко набразден. Кожицата се бели до половината от диаметъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Отначало бели, по-късно бледокремави, при застаряване – сивкави. Сравнително дебели, умерено гъсти, често разклонени и чупливи. Прираснали или частично прираснали, при напълно развити плодни тела – низбягващи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно и често разширяващо се към шапката. Бяло, понякога с жълтеникави или кафеникави петна около основата, при застаряване посивява цялостно. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, с тенденция да посивява. Отначало плътно и чупливо, по-късно омеква. Със слаба миризма на ябълка. Вкусът е слабо лютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 7.5-9 х 6-7 μm. Орнаментирани са с шипчета и имат омреженост.

Местообитание Широколистни гори, предимно с дъб (Quercus) и бук (Fagus). Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Видът е разпространен главно в низините и е сравнително често срещан.

Коментар Според някои автори е ядлива гъба, докато други я обявяват за неядлива. (Източници: №5,9,18, Funghiitaliani.it)

Сходни видове Russula atropurpurea е един от по-лесните за разпознаване видове гълъбки. Познава се по едрия размер, тъмночервената до винена шапка с почти черен център, вдлъбнатата форма на шапката, светлите ламели, посивяването, слаболютивия вкус, ябълковата миризма и местообитанието.

Russula viscida (syn. Russula artesiana) е друг вид гълъбка с едри размери и подобен външен вид. Разпознава се по охрената основа на пънчето. Не посивява. Рядка гъба, която расте в планински иглолистни и широколистни гори.

Текста подготви П. Неделев.

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea. Пънчето и ламелите посивяват.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atropurpurea.

Russula atropurpurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atropurpurea. Екземпляри с жълто-зеленикави шапки (var. dissidens).

Russula atropurpurea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Юли, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>