Червено-черна гълъбка

Russula atrorubens.

Russula atrorubens Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Червено-черна гълъбка.

По света Russule rouge et noire (френски), Schwarzroter Speitäubling (немски), Сыроежка черно-красная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала, накрая плоска. Червена до виненочервена по периферията и по-тъмна до почти черна към центъра. Понякога присъстват и маслиненозелени нюанси. Повърхността е гладка, влажна и лъскава. Ръбът е изправен, при застарявне – набразден. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели. Гъсти, с разклонения, частично прираснали или почти свободни.

Пънче Цилиндричнно или слабо бухалковидно. Бяло. Повърхността е гладка. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, не много дебело, чупливо. Миризмата е приятна. Вкусът е подчертано лютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-8 x 5-6 μm. Орнаментирани са с шипчета, свързани помежду си с мрежа.

Местообитание Планинински иглолистни гори, обикновено на влажни места. По литературни данни е възможно да се среща и в широколистни гори. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива.

Сходни видове Russula atrorubens се разпознава по цвета на шапката (типично червена с черен център), чисто белите ламели и пънче и лютивината. Това е неголяма гълъбка, която може да се сбърка с други червени гълъбки с лютиво месо растящи в иглолистните гори.

Russula emetica (Бясна гъба) има равномерно оцветена червена шапка и по-едри спори.

Russula aquosa има по-бледа червена шапка, понякога с тъмен център, и също има бели ламели и пънче. Предпочита преовлажнени места в иглолистните гори. Месото има нелютив или слаболютив вкус.

Russula fragilis (Чуплива гълъбка) е често срещан вид най-вече в широколистните гори. Отличава се с ламели, които са назъбени.

Russula atropurpurea (Тъмнопурпурна гълъбка), също сравнително чест вид в широколистните гори, има подобно оцветяване на шапката. Тази гълъбка обаче е по-едра и месото й посивява при застаряване.

Текста подготви П. Неделев.

Russula atrorubens.

Russula atrorubens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atrorubens. Ламелите и пънчето са бели и почти сводобни от пънчето.

Russula atrorubens. Кожицата се обелва почти до центъра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 12 Февруари, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>