Червено-черна гълъбка

Russula atrorubens.

Russula atrorubens Quél.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

У нас Червено-черна гълъбка.

По света Russule rouge et noire (френски), Schwarzroter Speitäubling (немски), Сыроежка черно-красная (руски).

Шапка Отначало полукълбовидна, по-късно изпъкнала, накрая плоска. Червена, виненочервена или винено-виолетова, често по-тъмна до почти черна към центъра. Понякога присъстват и маслиненозелени нюанси. Повърхността е гладка, влажна и лъскава, в сухо време – матова. Ръбът е изправен, при застарявне – набразден. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 6 cm.

Ламели Бели. Гъсти, с разклонения, частично прираснали или почти свободни.

Пънче Цилиндричнно или слабо бухалковидно. Бяло. Повърхността е гладка. Височина до 6 cm.

Месо Бяло, не много дебело, чупливо. Миризмата е плодова и приятна. Вкусът е подчертано лютив.

Спори Споровият прашец е бял. Спорите са с размери 6.5-8 x 5-6 μm. Орнаментирани са с шипчета, свързани помежду си с мрежа.

Местообитание Планинински иглолистни гори, обикновено на влажни места. По литературни данни е възможно да се среща и в широколистни гори. Плододава на групи през лятото и есента.

Коментар Неядлива гъба.

Сходни видове Russula atrorubens се разпознава по цвета на шапката (типично червена с черен център), чисто белите ламели и пънче и лютивината. Това е неголяма гълъбка, която може да се сбърка с други червени гълъбки с лютиво месо растящи в иглолистните гори.

Russula emetica (Бясна гъба) има равномерно оцветена червена шапка и по-едри спори.

Russula aquosa има по-бледа червена шапка, понякога с тъмен център, и също има бели ламели и пънче. Предпочита преовлажнени места в иглолистните гори. Месото има нелютив или слаболютив вкус.

Russula fragilis (Чуплива гълъбка) е често срещан вид най-вече в широколистни гори в низините. За разлика от R. atrorubens има назъбени ламели.

Russula atropurpurea (Тъмнопурпурна гълъбка), също сравнително чест вид в широколистните гори, има подобно оцветяване на шапката. Тази гълъбка обаче е по-едра и месото й посивява при застаряване.

Текста подготви П. Неделев.

Russula atrorubens.

Russula atrorubens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atrorubens. Ламелите и пънчетата са бели.

Russula atrorubens. Кожицата се обелва почти до центъра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atrorubens.

Russula atrorubens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula atrorubens.

Russula atrorubens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 26 Март, 2020 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>