Златна гълъбка

Златна гълъбка (Russula aurea).

Russula aurea Pers.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula aurata Fr.

У нас Златна гълъбка, Златиста гълъбка, Златисточервена гълъбка.

По света Gilded brittlegill (английски), Russule dorée (френски), Gold-Täubling (немски), Сыроежка золотистая (руски).

Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно плоска и слабо вдлъбната в центъра. Яркочервена, оранжево-червена, червено-кафява, жълто-оранжева или яркожълта. Често оцветяването представлява нееднородна смес от изброените цветове. Гладка и суха или влажна. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели или кремави, с яркожълти ръбове (най-вече при стари екземпляри, но не винаги). Сравнително гъсти и чупливи.

Пънче Цилиндрично. Бяло, на места с отделни яркожълти зони или изцяло яркожълто. Повърхността е гладка или грапава. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, плътно и чупливо. Под кожицата на шапката – жълто. Без особени миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е кремавожълт. Спорите са овоидни, с размери 7.5-9.5 х 6.5-8 μm.

Местообитание Широколистни и по-рядко иглолистни гори, като образува микориза с разнообразни дървесни видове. Плододава поединично или на малки групи. Среща се в края на пролетта и през лятото. Широко разпространен вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,9,10,13,15,18)

Сходни видове Въпреки съществуването на голям брой видове Russula с червени шапки, Златната гълъбка може да се определи сравнително по-лесно благодарение на характерното яркожълто оцветяване на ламелите, пънчето и месото под кожицата. Трябва да се напомни, че някои гълъбки с червени шапки, като например отровната Бясна гъба (Russula emetica), имат месо с изразен лютив вкус.

Златната гълъбка има оцветяване сходно с това на Булката (Amanita caesarea), но се различава по липсата на пръстен и волва.

Текста подготви П. Неделев.

Златни гълъбки (Russula aurea).

Златна гълъбка (Russula aurea). Обърнете внимание на жълтия цвят по ръбовете на ламелите и пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златни гълъбки (Russula aurea).

Златни гълъбки (Russula aurea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златна гълъбка (Russula aurea). Жълтият цвят на месото се вижда под кожицата на шапката.

Златна гълъбка (Russula aurea) с по-светла шапка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златна гълъбка (Russula aurea).

Златни гълъбки (Russula aurea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 18 Юли, 2018 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>