Златна гълъбка

Златна гълъбка (Russula aurea).

Russula aurea Pers.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula aurata Fr.

У нас Златна гълъбка, Златиста гълъбка, Златисточервена гълъбка.

По света Gilded brittlegill (английски), Russule dorée (френски), Gold-Täubling (немски), Сыроежка золотистая (руски).

Шапка Първоначално изпъкнала, по-късно плоска и слабо вдлъбната в центъра. Яркочервена, оранжево-червена, червено-кафява, жълто-оранжева или яркожълта. Често оцветяването представлява нееднородна смес от изброените цветове. Гладка и суха или влажна. Кожицата се обелва до половината от разстоянието до центъра. Диаметър до 10 cm.

Ламели Бели или кремави, с яркожълти ръбове (но не винаги). Накрая жълти. Сравнително гъсти и чупливи.

Пънче Цилиндрично. Бяло, на места с отделни яркожълти зони или изцяло яркожълто. Повърхността е гладка или грапава. Височина до 8 cm.

Месо Бяло, плътно и чупливо. Под кожицата на шапката – жълто. Без особени миризма или вкус.

Спори Споровият прашец е кремавожълт. Спорите са овоидни, с размери 7.5-9.5 х 6.5-8 μm.

Местообитание Широколистни и по-рядко иглолистни гори, като образува микориза с разнообразни дървесни видове. Плододава поединично или на малки групи. Среща се в края на пролетта и през лятото. Широко разпространен вид.

Коментар Ядлива гъба. (Източници: №5,7,9,10,13,15,18)

Сходни видове Въпреки съществуването на голям брой видове Russula с червени шапки, Златната гълъбка може да се определи сравнително по-лесно благодарение на характерното яркожълто оцветяване на ламелите, пънчето и месото под кожицата. Трябва да се напомни, че някои гълъбки с червени шапки, като например отровната Бясна гъба (Russula emetica), имат месо с изразен лютив вкус.

Златната гълъбка има оцветяване сходно с това на Булката (Amanita caesarea), но се различава по липсата на пръстен и волва.

Текста подготви П. Неделев.

Златни гълъбки (Russula aurea).

Златна гълъбка (Russula aurea). Обърнете внимание на жълтия цвят по ръбовете на ламелите и пънчето.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златни гълъбки (Russula aurea).

Златни гълъбки (Russula aurea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златна гълъбка (Russula aurea). Жълтият цвят на месото се вижда под кожицата на шапката.

Златна гълъбка (Russula aurea) с по-светла шапка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златна гълъбка (Russula aurea).

Златни гълъбки (Russula aurea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Златна гълъбка (Russula aurea).

Златни гълъбки (Russula aurea).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 10 Август, 2019 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>