Russula caerulea

Russula caerulea.

Russula caerulea (Pers.) Fr.
семейство Russulaceae (Гълъбки)

синоним Russula amara Kucera

У нас Няма име.

По света Humpback brittlegill (английски), Russule mamelonnée, Russule amère (френски), Buckel-Täubling (немски), Сыроежка бугорчато-лазоревая (руски).

Шапка Отначало конусовидна или звънчевидна, по-късно изпъкнала и накрая плоска, винаги с гърбица в центъра. Винено-виолетова, често с розови или кафеникави оттенъци, по-тъмна, почти до черна в центъра. Повърхността е гладка, лъскава и плитко набръчкана, суха или влажна. Ръбът е изправен, късо набразден или без никакви бразди. Кожицата се обелва почти до центъра. Диаметър до 8 cm.

Ламели Отначало бледокремави, по-късно жълтеникави. Гъсти, частично прираснали или почти свободни и чупливи.

Пънче Цилиндрично или слабо бухалковидно. Бяло. Повърхността е плитко набраздена. Височина до 10 cm.

Месо Бяло, плътно, но тънко. Миризмата е слаба, плодова. Вкусът на месото е приятен. Кожицата е слабо горчива след продължително дъвчене.

Спори Споровият прашец е бледоохрен. Спорите са с размери 7-9 x 6-8 μm. Орнаментирани са с шипчета, много от които са свързани с връзки.

Местообитание В борови (Pinus) гори. Плододава поединично или на групи през лятото и есента. Не e често срещан вид, но понякога плододава обилно.

Коментар Според някои автори е ядлива гъба, но според други е неядлива. (Източници: №9,10,13,18)

Сходни видове Russula caerulea се разпознава лесно благодарение на характерната гърбица в центъра на винено-виолетовата шапка. Важни белезеи са също жълтеникавите ламели, бялото пънче, нелютивото месо и местообитанието.

Russula cessans понякога има слабо изразена гърбица в центъра на шапката. Този вид гълъбка също расте под борове, но плодните тела са по-дребни, а ламелите са наситеножълти при развитите гъби.

Текста подготви П. Неделев.

Russula caerulea. Шапките са винено-виолетови и лъскави.

Russula caerulea. Ламелите са жълтеникави и частично прираснали. Пънчето е бяло.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula caerulea. Младо плодно тяло с изразена гърбица.

Russula caerulea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula caerulea.

Russula caerulea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russula caerulea.

Russula caerulea. Орнаментацията на спорите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последна редакция на pavel от 5 Април, 2023 г.

Върни до горе

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>